Artalk.cz

Výzva divadelních pracovníků a pracovnic k současné situaci

Publikujeme výzvu ITI – Mezinárodního divadelního ústavu, zastřešující platformy pro divadlo, tanec a nový cirkus k současné situaci, v níž iniciatoři a iniciátorky apelují na ještě větší zpřísnění opatření, která by zahrnula také průmysl a továrenskou výrobu.

Hodnoty, které vytváří kulturní sektor, jsou postaveny na kreativitě a talentu, zaměstnáváme desetitisíce lidí a do státního rozpočtu ročně přispíváme miliardami korun. Svou činností pomáháme formovat společnost, přinášíme impulzy, iniciujeme dialog, stimulujeme kritické myšlení, vzděláváme, kultivujeme prostředí, upozorňujeme na rizika a hlavně nabízíme smysluplnou a účinnou obranu proti sociopatologickým jevům ve společnosti.

Přistoupili jsme na omezení našeho ústavního práva na kulturu a vzdělání daného Listinou základních práv a svobod. Nemůžeme posílat děti do školy ani navštívit rodiče, pokud nejsou v ohrožení života, nemůžeme svobodně trávit volný čas. To však nadále není možné, aniž by stejná opatření platila v ostatních odvětvích. Kultura, školství a služby vůbec jsou nastavenými pravidly omezeny nejvíce, dlouhodobý dopad těchto omezení může být pro celou společnost devastující.

Žádáme o vytvoření pravidel pro kulturu, školství, volný čas a rodinný život. Je třeba myslet na kvalitu života a nastavit rovné podmínky pro všechny. Nedůslednost maří efekty dalších opatření, která mají negativní jak ekonomický, tak sociální dopad na životy rodin, běžných občanů a firem.

Nechceme dále přihlížet dělení naší společnosti na ty, co mohou, a na ty, co nemohou. Pravidla musí platit pro všechny.

V době, kdy nevíme přesně, jak se bude pandemická situace vyvíjet, je nutné systémově a v návaznosti na všeobecná omezení začít plánovat otevírání našich aktivit a objektů veřejnosti. Kulturu nelze otevřít ze dne na den, plán musíme znát týdny či měsíce dopředu. Naše práce pak pomůže společnosti se postupně zotavit z covidového a postcovidového marasmu.

Jen díky solidárnosti ve společnosti a zapojení všech lze pandemii čelit. Chování každého z nás dnes více než kdy jindy ovlivňuje budoucnost ostatních.

 

Yvona Kreuzmannová, prezidentka českého střediska ITI

Marta Smolíková, Adriana Světlíková a Jakub Vedral, prezidium českého střediska ITI

Asociace českých divadelních kritiků (české středisko Mezinárodní asociace divadelních kritiků AICT) zastoupená v Radě ITI Karlem Králem

Asociace nezávislých divadel zastoupená v Radě ITI Štěpánem Kubištou

Asociace profesionálních divadel ČR zastoupená v Radě ITI Evou Kejkrtovou Měřičkovou

Asociace tanečních umělců ČR zastoupená v Radě ITI Lindou Svidró

ASSITEJ (české středisko Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež) zastoupená v Radě ITI Dagmar Bednárikovou

Cirqueon zastoupený v Radě ITI Eliškou Jevičovou

ČOSDAT (Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků) zastoupená v Radě ITI Františkem Fabiánem

Divadelní fakulta JAMU zastoupená v Radě ITI Blankou Chládkovou

Herecká asociace zastoupená v Radě ITI Ondřejem Kepkou

Jednota hudebního divadla zastoupená v Radě ITI Radmilou Hrdinovou

SIBMAS (české středisko Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí) zastoupená v Radě ITI Sylvou Pracnou

UNIMA (české středisko Mezinárodní unie loutkářů) zastoupená v Radě ITI Stanislavem Doubravou

Vize tance zastoupená v Radě ITI Marií Kinsky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *