Artalk.cz

TS: Žofia Dubová v Ateliéri XIII

Žofia Dubová: Od severu hora … / ATELIER XIII / Bratislava / 5. 3. – 9. 4. 2021 

Ak nám to situácia dovolí, v piatok 5. 3. 2021 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Žofie Dubovej s názvom Od severu hora … Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.

Od severu hora,

Od juhu jazero,

Od západu cesty,

Od východu rieka.

Žofia Dubová sa vo svojej tvorbe sa zaoberá predovšetkým maľbou a témou krajiny, pri ktorej je veľmi dôležitý osobný pobyt v nej – s cieľom porozumieť a ďalej spracovávať na plátne, skle či na papieri. No rovnako dôležitý je aj spôsob konštruovania obrazov. Ich podoba, vyskladaná a pozliepaná z viacerých obrazových fragmentov, je totiž výsledkom jej vlastnej autorskej techniky, ktorá by sa dala nazvať „prezliekanie obrazu“. Vlastné konštruovanie obrazu jej takto otvorilo nové riešenia. Obraz rozbila na fragmenty, aby ho znovu pospájala v nových farebných a priestorových možnostiach. Už ako preformátované obrazy, maliarske objekty, či asambláže. Rovnako ako s plátnom, pracuje aj s maľbou na sklo a v súčasnosti sa snaží o ich kombináciu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *