Artalk.cz

30. 3. 2021 / VK na riaditeľa/riaditeľku Slovenského centra dizajnu

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Slovenského centra dizajnu je vyhlásené

Slovenské centrum dizajnu (SCD) hľadá nové vedenie. Ministerstvo kultúry SR (MK SR), v roku Slovenského dizajnu a zároveň v roku 30. výročia svojho založenia, vyhlásilo 2. marca 2021 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa alebo riaditeľky SCD. Nová smernica MK SR o výberových konaniach garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia a záujemkyne o riadenie SCD sa môžu prihlásiť do 30. marca 2021. Cieľom ministerstva kultúry ako zriaďovateľa SCD je, aby do vedenia nastúpila osobnosť, ktorá zabezpečí efektívne riadenie a stabilizovanie finančnej situácie organizácie, ale aj pokračovanie vo vysoko odbornom a otvorenom dialógu v oblasti dizajnu.

Záujemcovia o pozíciu riaditeľa alebo riaditeľky vo svojej žiadosti odovzdajú predovšetkým návrh projektu riadenia a rozvoja SCD, v ktorom by sa mali zamerať na organizáciu ako odborné pracovisko v oblasti dizajnu s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré bude nadväzovať na svoju úspešnú činnosť. SCD má prezentovať dizajn vytvorený na Slovensku a zároveň reagovať na aktuálne dianie v oblasti dizajnu v medzinárodnom kontexte. Úlohou organizácie je taktiež nadväzovať spoluprácu s partnermi z umeleckej, verejnej, akademickej, nezávislej, ale aj súkromnej obce.  Ďalej sa SCD bude vo svojej činnosti sústreďovať aj na popularizáciu odboru dizajn, a to predovšetkým zvyšovaním renomé Národnej ceny za dizajn a ostatných edičných, výstavných a výskumných výstupov. Opatrenia na boj s pandémiou COVID-19 otvárajú budúcemu vedeniu SCD možnosti inovatívnych krokov v prezentácii, rozvoji a výskume slovenského dizajnu.

SCD je príspevkovou organizáciou pôsobiacou v rezorte MK SR od roku 1991. Predmetom činnosti centra je skúmať a objasňovať pôsobenie dizajnu v spoločnosti a na základe vedeckého výskumu systematicky zhromažďovať, ochraňovať, odborne spracúvať a sprístupňovať predmety kultúrnej hodnoty z oblasti dizajnu, úžitkového umenia a architektúry a súvisiacich disciplín prostredníctvom Slovenského múzea dizajnu. SCD sa vo svojej činnosti sústreďuje aj na propagáciu a popularizáciu výstavnej činnosti vo vlastných priestoroch – v galérii SCD Satelit a v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu. Aktuálne je do 30. júna 2021 dočasne poverený vedením SCD Mgr. art. Maroš Schmidt.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *