Artalk.cz

TZ: Kryštof Strejc v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem

Kryštof Strejc / DHL Joe / kurátorka: Petra Mazáčová / Galerie moderního umění / Roudnice nad Labem / 29. 1. – 11. 4. 2021

Osobitý narativ, výrazná barevnost i malířská zkratka – právě toto jsou atributy pláten mladého malíře Kryštofa Strejce, která mohou diváci zhlédnout na roudnické výstavě, již galerie připravila spolu s autorem na začátek roku 2021. Autor v galerijním foyer představí několik nejnovějších velkoformátových pláten i výběr menších kreseb.

Malíř a čerstvý absolvent (2019) ateliéru malby (Jiří Černický, Marek Meduna a Michal Novotný) na pražské UMPRUM je dalším zástupcem nejmladší generace umělců, které roudnická galerie pravidelně představuje ve výstavním cyklu Nová jména. Je inteligentním a senzitivním typem malíře, který velmi intuitivně reaguje na podněty prostředí, které jej obklopuje. O tom, že je autor vybaven velkou mírou imaginace, není po zhlédnutí jeho obrazů pochyb, i když nechybí ani citace a parafráze děl jiných autorů. K jeho dílu se blíže vyjádřila kurátorka výstavy Petra Mazáčová: „Probírat se malbami a kresbami Kryštofa Strejce je jako vstoupit do jiné, zcela specificky pozměněné verze reality, která je však skutečnosti možná bližší, než si myslíme. Díky časté autorově sebereflexi, stavění se do pozice tvůrce i objektu zároveň, máme, jakožto diváci skvělou příležitost nahlédnout prostřednictvím těchto expresivně výrazných vyobrazení do jeho soukromého deníku.“

Domažlický rodák Kryštof Strejc (*1994), jenž původně započal svá studia v ateliéru Nových médií (Vladimír Merta) na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, na sebe stále více upozorňuje zejména poslední dva roky díky svým (zpravidla) velkoformátovým, narativně zaměřeným figurativním olejomalbám a kresbám. Studijní experimenty s videem, konceptem či instalacemi tak ve Strejcově práci plně nahradila malba, v níž je však stále patrný důraz na nutnost přítomnosti obsahu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *