Artalk.cz

TZ: Soutok v Galerii AMU

Nikola Isaković, Jana Nunčič, Nikola Janković, Anna Dobiášová, Tereza Mitro / Soutok / Galerie AMU / Praha / 19. – 24. 2. 2021

Studenti Photo FAMU fotograficky mapují prostředí Soutoku, kde budou v příštím semestru pracovat v projektu uměleckého výzkumu práce s územím.

Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU, magisterský Ateliér site specific: Nikola Isaković, Jana Nunčič, Nikola Janković, Anna Dobiášová, Tereza Mitro

Studenti v rámci výuky spolupracují na projektu pro pilotní území příměstského parku Soutok, kde budou aplikovány metody site specific přístupu a tvůrčích metod umělecké tvorby tzv. živého umění (vycházejících z divadla, performance, akčního a participativního umění) a uplatněná metodika tzv. interpretačních center, tj. mobilní, terénní instituce rozvíjené pro porozumění a šíření znalostí o přírodních, historických a kulturních hodnotách daného území.

Současně v GAMU probíhá také výstava Hodina mezi psem a vlkem, Ateliéru klasické fotografie Photo FAMU.

Koncepce obou výstav: Štěpánka Šimlová, Tomáš Žižka

Výstavy jsou neveřejné.

— ENG —

CONFLUENCE

A collaboration exhibition project of Photo FAMU and the Department of Alternative and Puppet Theater of the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague.

The students of Photo FAMU photographically map the surroundings of Confluence, where throughout the next semester they will work on doing artistic research of the landscape.

The Department of Alternative and Puppet Theater of the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague, the Site Specific Master’s studio: Nikola Isaković, Jana Nunčič, Nikola Janković, Anna Dobiášová, Tereza Mitro

As part of their studies, the students collaborate on the project which pilots a suburb park called Confluence, where they will apply site specific and creative methods of art production of so-called live art (which employs the use of theater performance, and participatory and action art) and will use the methodology of so-called interpretation centers, i.e. mobile field situations developed in order to facilitate the understanding and spread of knowledge about natural, historical and cultural values of a given region.

The exhibition Hour between a Dog and a Wolf, the Studio of Classical Photography Photo FAMU, is also currently taking place at GAMU.

Conception of both exhibitions: Štěpánka Šimlová, Tomáš Žižka

Exhibitions are not open to audience.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *