Artalk.cz

TS: Lenka L. Lukačovičová a Michal Huba v Záhorskej galérii

Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba – Antropos/Topos / Kurátorka: Marianna Brinzová / Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici / 3. 2. – 14. 3. 2021

Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba – Antropos/Topos

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Sadová 619/3, Senica

www.zgjm.sk

Otvorenie výstavy (online): 2. 2. (utorok) 2021 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 3. 2. (streda) 2021 – 14. 3. (nedeľa) 2021

Kurátorka: Marianna Brinzová

Výstavný projekt dvoch mladých autorov Lenky L. Lukačovičovej (*1987) a Michala Hubu (*1990) prezentuje série ich autorských analógových fotografií. Antropos/Topos tematizuje vzťah prírodného a ľudského ako dvoch protikladných a zároveň koexistujúcich veličín. Dve komplementárne polohy (krajinné, územné – topos a ľudské – antropos) sa tu nevylučujú, skôr vzájomne prestupujú, preplietajú, splývajú a zrkadlia. Práce oboch autorov oscilujú na pomedzí vizuálnej topografie, konkrétneho krajinného alebo urbánneho priestoru a poetickej výpovede. Cez výskum fotografického média, s ktorým zachádzajú podobne a zároveň rozdielne, prinášajú špecifický pohľad na danú tému.

U Michala Hubu sa v obrazovej syntaxi objavujú historické, archeologické, genetické, geologické, geografické či biologické vrstvy, ktoré sú trieštené metaforickou výpoveďou vo vzťahu k  fotografii. Autor cez zobrazovanie krajiny nachádza jej ďalšie roviny i v kontexte filozofie. Pre svoje skúmanie zámerne volí oblasť územia (topu) s určitými charakteristickými črtami, v ktorom nachádzame konotácie na pohraničie, les, kočovníctvo, step, styk pohoria a nížiny, tektoniku a zlomy, vietor, vodu, piesok, horninu, kultúrne vrstvy, cesty a bariéry…

Lenka L. Lukačovičová prostredníctvom fotografickej tvorby uvažuje nad zobrazením priestoru a jednotlivých situácií v ňom sa odohrávajúcich. Sústreďuje sa na zmeny, drobné odchýlky či nuansy prítomné v mestskom prostredí, ktoré cez rôzne sekvencie premieta do analógových fotografií a projekcií. Opakovane sa vracia na miesta určitej mestskej štvrte, kde žije. Niekedy ich len formálne zaznamenáva, inokedy do nich zasahuje formou land artu alebo v nich hľadá konotácie príznačné pre našu kultúrno-spoločenskú situáciu.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *