Artalk.cz

Kunsthalle Bratislava povedie Jen Kratochvíl

Kunsthalle Bratislava povedie Jen Kratochvíl

Kunsthalle Bratislava (KHB) povedie Jen Kratochvíl. Ministerka kultúry Natália Milanová ho vymenuje za riaditeľa KHB na základe výsledkov výberového konania a odporúčania výberovej komisie.

Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie 24. októbra 2020 a záujemcovia sa mohli prihlásiť do 24. novembra 2020. Do výberového konania prišli kompletné prihlášky od štyroch uchádzačov. Na základe posúdenia životopisov, projektov, motivačných listov a vykonania hĺbkových pohovorov, výberová komisia pozvala do záverečného tretieho kola všetkých štyroch uchádzačov. Boli medzi nimi: Alena Minns, Lucia Gavulová, Jen Kratochvíl a Nina Vrbanová. Tretie kolo sa konalo 17. a 18. decembra a jeho súčasťou bolo neverejné a verejné vypočutie. Po neverejnom vypočutí sa Alena Minns rozhodla z výberového procesu odstúpiť a do verejného vypočutia postúpili zvyšní traja uchádzači. Komisia po verejnom zasadnutí zostavila poradie kandidátov a odporučila ministerke najvhodnejšieho.

Výberové konanie sa riadilo pravidlami novej ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup.

Zápisnicu z výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie, tiež záznam z verejného vypočutia, zloženie 7-člennej výberovej komisie, životopisy uchádzačov a ich projekty zverejnilo ministerstvo na https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/vyberove-konanie-kunstahalle-bratislava/

Kunsthalle Bratislava je nezbierkotvorná štátna príspevková organizácia výstavného, dokumentačného a vzdelávacieho typu s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti súčasného vizuálneho umenia. Hlavným poslaním organizácie je odborne a cieľavedome prezentovať súčasné vizuálne umenie v celej jeho šírke a rozmanitosti, systematicky ho mapovať, odborne reflektovať a sprístupňovať domácemu, ako aj zahraničnému publiku. Jedným z cieľov činností KHB je aj medzinárodná podpora a zviditeľnenie slovenského umenia v zahraničí. Sídli vo výstavných, ako aj administratívnych priestoroch Domu umenia v epicentre Bratislavy.


Foto: facebook JK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *