Artalk.cz

TZ: Svět, v němž žijeme?

Svět, v němž žijeme? / Praha / 10. 9. 2020

Společnost Jindřicha Chalupeckého k třicetiletému výročí od svého založení zahajuje dvouletý výzkumný, výstavní a experimentální projekt věnovaný současným reflexím života a práce Jindřicha Chalupeckého (1910-1990), československého kritika, historika umění, kurátora, organizátora, esejisty a celoživotního obhájce umělecké tvorby. Na konci září se odehraje site-specific inscenace v hotelu Opera na pražském Těšnově, v jehož kavárně Chalupecký společně se členy tehdy ještě nepojmenované Skupiny 42 diskutoval na přelomu let 1939 a 40 „zase jednou o umění“ a dal tak základ dnes již kanonickému textu nazvanému Svět, v kterém žijeme. Oslovili jsme devět současných autorek a autorů, aby na jeho text odpověděli ze svého dnešního úhlu pohledu. Vzniklá inscenace sepsaná Matějem Samcem, dramaturgem divadla MeetFactory a Karinou Kottovou, ředitelkou a kurátorkou SJCh, ve spolupráci s historikem umění Tomášem Pospiszylem, je tak kompilací úvah o světě, ve kterém žijeme my, a o roli, kterou by v něm mělo, nebo mohlo hrát umění. Inscenace bude uvedena v rámci experimentálního divadelního festivalu …příští vlna/next wave…

Svět, v němž žijeme?
Místo konání: Hotel Opera, Těšnov 13, Praha 1
Premiéra: neděle 20.9 ve 20:00
Reprízy: úterý 22.9., čtvrtek 24.9, pátek 25.9. a neděle 27.9., vždy ve 20.00
Koncepce: Karina Kottová, Matěj Samec, Tomáš Pospiszyl
Hrají: Lucie Domesová, Anita Krausová
Performance: Kateřina Olivová, Miss Summer Erratic
Autorky a autoři textů: Vasil Artamonov, Jan Bělíček, Petra Hůlová, Václav Janoščík, Markéta Magidová, Tereza Matějčková, Tereza Semotamová, Adéla Součková, Roman Štětina
Chalupecký, Gross a Hudeček jako třicátníci

Výtvarným umělcům spjatým se Skupinou 42 bylo v době její vzniku okolo třiceti let. I když si většina z nich později vydobyla statut klasiků českého výtvarného umění, ve čtyřicátých letech nepatřili k etablovaným autorům. Setkávali se po bytech, mluvili spolu a ukazovali si vzájemně svá díla. Válka prožívaná v prostředí Protektorátu i pocit selhání moderní civilizace jako celku je přivedly k naléhavému pocitu, že je nutné přistupovat k umění a životu radikálně jiným způsobem. Jen zatím nevěděli jakým. Možná si dnes ve své odlišné, ale v mnohém neméně znepokojující situaci, klademe podobné otázky jako oni.

„Chalupeckého Svět, v kterém žijeme, nevymezuje podobu nového umění, ale ptá se po jeho smyslu“, říká Tomáš Pospiszyl. „Spíš než autoritativní program připomíná naléhavý dopis neznámému adresátovi. Napadlo nás dopis se zpožděním doručit těm, komu byl možná určen: umělcům budoucnosti,“ dodává.

Vizionářství i zacyklenost z pohledu současných autorek a autorů

Site-specific výstavně-divadelní projekt se pokusí přiblížit východiska umělců před osmdesáti lety a konfrontovat je se situací současných autorů, pro které je mnohovrstevnatá planetární krize silným základem tvůrčího uvažování. Diváci se během inscenace přesunou z dnešní hotelové kavárny do pokojů i zázemí. Herečky Anita Krausová a Lucie Domesová, ve spolupráci s umělkyní a performerkou Kateřinou Olivovou a drag queen Miss Summer Erratic povedou dialog nad vztahem umění a okolního světa, angažovaností, touhou po proměně, skepsí i nadějí na lepší zítřky. Hledáním cesty k osmdesát let starému textu a jeho autorovi budou zároveň přezkoumávat vlastní pozici, vztahovat se k pojmům vizionářství i zacyklenosti a opakování stále stejných chyb a vzorců. Text inscenace je do značné míry kompilací úvah současných výtvarných umělkyň a umělců, filosofek, teoretiků nebo literátů, kteří formou dopisu adresovaného Chalupeckému reagovali na původní text Svět, v kterém žijeme. Patří mezi ně Vasil Artamonov, Jan Bělíček, Petra Hůlová, Václav Janoščík, Markéta Magidová, Tereza Matějčková, Tereza Semotamová, Adéla Součková a Roman Štětina, který je rovněž autorem související zvukové instalace. Inscenace se skrze jejich komentáře pokouší o to, co se jeví jako nemožné: pojmenovat vlastní dobu.

„Umění je, že to člověku nejde,” cituje Matěj Samec jednu z autorek. „Neúspěch je jedinou jistotou, na kterou se ve snahách vyjádřit se k dnešku lze spolehnout. Puzení je přesto příliš velké, abychom to mohli vzdát, což určuje drama, kterým procházíme a které se pokusíme nahlédnout v luxusním hotelu v centru Prahy, který v současnosti nemůže plnit svůj původní účel.”

Inscenace zahajuje dvouletý projekt o Chalupeckém směřující k výstavě v Galerii hlavního města Prahy

Site-specific inscenace je prvním veřejným výstupem výzkumu a kurátorsko-teoretické práce věnované osobnosti Jindřicha Chalupeckého, jehož jméno se v Česku stalo synonymem pro podporu a oceňování mladého umění, ale jeho skutečná práce byla poněkud pozapomenuta. V rámci projektu budou následně uvedena mezinárodní symposia, krátkodobé rezidence, ilustrovaná publikace a performativní program, a projekt vyvrcholí rozsáhlou experimentální výstavou, kterou na začátku roku 2022 plánujeme představit v Městské knihovně / Galerii Hlavního města Prahy. Přes historické ukotvení tématu projektu je naším hlavním cílem současná reflexe odkazu Chalupeckého na mnoha rovinách – umělecké, kritické i politické. Projekt vytváří příležitosti pro řadu současných umělkyň a umělců, ale také mezioborově pro autorky a autory či organizátory z oblastí literatury, divadla a dalších oblastí ke vzniku nových uměleckých děl, textů, performance a dalších forem. Stimuluje odbornou i akademickou rovinu diskuse, ale nabízí také spektrum výstupů přístupných široké veřejnosti. Skrze zkoumání Chalupeckého odkazu pokračuje s analýzou světa, v němž žijeme a hledáním místa pro umění v současné době. „SJCh byla založena také proto, aby kromě výstavní činnosti a organizace Ceny Jindřicha Chalupeckého pro mladé umělkyně a umělce pečovala o odkaz samotného Jindřicha Chalupeckého. K třicetiletému výročí jsme se tudíž rozhodli věnovat otázce, co pro dnešní umění a jeho tvůrce znamenají Chalupeckého myšlenky a přístupy. Nechceme mu tím postavit pomyslný pomník, ale experimentálně i kriticky se vztáhnout k jeho mnohovrstevnaté práci,“ dodává Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

V rámci programu Společnosti Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s festivalem s festivalem …příští vlna/next wave… a Hotelem Opera.

Speciální poděkování patří Galerii hlavního města Prahy.

Akce se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy a Státního fondu kultury ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *