Artalk.cz

TS: Nové publikácie JKS

Nové publikácie JKS: AMA. Ľubomír Ďurček, Květoslava Fulierová, Július Koller a amatérski výtvarníci a Subjektívne histórie, Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovýchodnej Európe a JÚLIUS KOLLER. ONE MAN ANTI SHOW Dokumentation / Documentation / Dokumentácia.

The Július Koller Society predstavuje dve nové publikácie AMA. Ľubomír Ďurček, Květoslava Fulierová, Július Koller a amatérski výtvarníci a Subjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovýchodnej Európe. Opäť v distribúcií je aj obmedzený počet publikácie JÚLIUS KOLLER. ONE MAN ANTI SHOW Dokumentation / Documentation / Dokumentácia.

Knihy sú k dispozícii v Martinus, ale aj iných knihkupectvách.

AMA. Ľubomír Ďurček, Květoslava Fulierová, Július Koller a amatérski výtvarníci
Editor: Daniel Grúň
Vydavateľ: SCHLEBRÜGGE.EDITOR

„AMA” je prvé kritické spracovanie dlhodobej osvetovej činnosti Ľubomíra Ďurčeka (1948), Květoslavy Fulierovej (1932) a Júliusa Kollera (1939 — 2007). Rozsiahla fotografická dokumentácia spoločne s výberom kľúčových textov predstavuje ich osobitý program pedagogického pôsobenia medzi amatérskymi výtvarníkmi v rokoch 1968 až 1998. Ako lektori pôsobili pod záštitou bratislavských obvodných kultúrnych stredísk. Kniha v slovenskom a anglickom jazyku je zostavená z dosiaľ nepublikovaných materiálov so zameraním na alternatívne metódy vzdelávania. Kultúrne situácie, iniciované Júliusom Kollerom, poukazujú na odhodlanie týchto autorov rozvíjať slobodne vlastný program, do ktorého rovnocenne zapojili účastníkov letných amatérskych sústredení. Nech táto publikácia motivuje súčasných mladých odborníkov k neprofesionalizmu a budúcich profesionálov k umeleckému amatérizmu.

Subjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovýchodnej Európe
Editor: Daniel Grúň
Autori: Edit András, Ivana Bago, Hana Buddeus, Branko Dimitrijević, Daniel Grúň, Mira Keratová, Emese Kürti, Jana Písaříková, Alina Serban, Darko Šimičić
VEDA, vydavateľstva SAV

Publikácia je venovaná umeleckým metódam seba-historizácie, seba-archivácie a utvárania alternatívnych inštitucionálnych rámcov v kontexte mocenských a ideologických štruktúr ovládajúcich sféru umenia v období komunistických režimov stredo-východnej Európy. Jednotlivé príspevky v podobe prípadových štúdií približujú neo-avantgardné, post-avantgardné a súčasné umelecké projekty z Poľska, Maďarska, bývalej Juhoslávie, Rumunska, Česka a Slovenska.

JÚLIUS KOLLER. ONE MAN ANTI SHOW Dokumentation / Documentation / Dokumentácia
Zostavili: Daniel Grúň, Kathrin Rhomberg, Georg Schöllhammer
Vydal: Július Koller Society, mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2017

Táto publikácia dokumentuje výstavu Július Koller. One Man Anti Show vo viedenskom mumoku, realizovanú v rokoch 2016-17. Výstava je výsledkom viacro ného výskumného projektu venovaného tvorbe a obrovskému archívu slovenského umelca Júliusa Kollera, ústrednej osobnosti európskeho povojnového umenia, ktorý zomrel v roku 2007.

The Július Koller Society
Račianska 78, 1. poschodie, Bratislava 831 02
T: +421 949167036
info@juliuskollersociety.org
www.juliuskollersociety.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *