Artalk.cz

TZ: Photo: Science. Mezioborovou konferenci propojuje téma fotografie napříč vědními obory

Photo: Science. Mezioborovou konferenci propojuje téma fotografie napříč vědními obory / Praha / 26. 11. 2020

Ústav dějin umění Akademie věd ČR (ÚDU AV ČR) pořádá ve dnech 1. a 2. prosince 2020 online konferenci Photo: Science. Fotografie a diskurzy vědy. Na konferenci vystoupí více než dvě desítky přednášejících z Evropy i ze Spojených států. Konference bude první z řady mezioborových setkání organizovaných Centrem pro výzkum fotografie ÚDU AV ČR. Hlavním lákadlem pro veřejnost je přednáška původem polského astrofyzika Macieje Wielguse z Harvardovy univerzity na téma Event Horizon Telescope a první fotografie černé díry, která se koná v předvečer konference, v pondělí 30. listopadu. 

„Fotografie je ohromným impulzem nejen pro výzkum v rámci dějin vizuální kultury nebo umění. Ovlivňuje způsob, jakým o světě vůbec přemýšlíme. A je navíc zjevně schopna sledovat a rozvíjet nejpalčivější témata doby. To je také zdroj její síly. Osobně si velice cením zájmu přednášejících, toho, že jsme byli schopni panely postavit podobně ,radikálním‘ nebo přinejmenším atypickým způsobem. Bude to skutečně střet mnoha diskurzů, snad se ale ukáže jejich provázanost a vzájemná inspirativnost,“ říká pracovnice Centra pro výzkum fotografie ÚDU AV ČR a spoluorganizátorka konference Barbora Kundračíková.

Právě důraz na mezioborovost, mezinárodnost a otevřenost jsou klíčovými body  konference. Tím spíše, že v současné situaci vzrůstá potřeba po propojení odborné i laické veřejnosti.

Jednotlivé jednací sekce se věnují vztahu fotografie a moderních věd, otázkám rozvoje moderních technologií, pozici fotografie v umění i v rámci muzejních sbírek, respektive expozic, a také spekulativnímu a filosofickému zázemí vizuálně orientované vědy.

Jednu z hlavních přednášek přednese Kelley Wilder z Photographic History Research Centre De Montfort University v Leicesteru na téma „Photographs and the Science Notebook“. Jennifer Tucker z Wesleyan University v Middletownu se věnuje fotografii ve spojení vědy a průmyslu. Maria Medvedeva z Ústavu pro dějiny hmotné kultury ruské akademie věd zkoumá využití fotografie v ruské archeologii 19. a raného 20. století. V poslední sekci věnované spekulacím přednesou svůj příspěvek László Beke či Timothy Druckrey, oba na téma postfotografie. Z přírodních věd je velká pozornost věnovaná glaceologii a mapování krajiny vůbec. Na konferenci vystoupí také zástupci mladší generace badatelů, mezi nimi například Camilla Balbi z IULM univerzity v Miláně, Anaïs Mauuarin z Labex Hastec/Centra Alexandre Koyré nebo Alessandro Ferraro z Univerzity v Janově.

Barbora Kundračíková také oceňuje vysoký počet žen badatelek na konferenci – vyjma té úvodní, prosloví všechny hlavní přednášky, vedou jednotlivé sekce a spravují i organizační výbor konference.

„Přednáška o fotografování černé díry je jedním z největších lákadel konference,“ doplňuje organizátorka. Maciej Wielgus je členem týmu, který pomocí sítě velkých radioteleskopů rozmístěných po celém světě zachytil první “fotografii” černé díry. Dlouhodobě také spolupracuje s Astronomickým ústavem AV ČR, který je společně s Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy spolupořadatelem přednášky. Úvodní slovo a následnou diskusi povede Vladimír Karas, ředitel Astronomického ústavu AV ČR.

Příspěvky budou v anglickém jazyce, přednáška pro veřejnost bude simultánně tlumočena do češtiny. Na konferenci i plenární přednášku je vstup zdarma, je však třeba se zaregistrovat na následujících odkazech:

Přednáška

Konference

Více informací včetně programu najdete na webových stránkách konference https://cvf.hypotheses.org/photo-science-2020 a webu Ústavu dějin umění Akademie věd ČR www.udu.cas.cz.

Konferenci poskytlo záštitu Velvyslanectví USA v Praze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *