Artalk.cz

TZ: Pragovka představila v době lockdownu nové výstavy: výstavu určenou k pohledu zvenčí, newsletterem doručované umění a 3D varianty výstav

Pragovka představila v době lockdownu nové výstavy: výstavu určenou k pohledu zvenčí, newsletterem doručované umění a 3D varianty výstav / Pragovky Gallery / Praha / 6. 11. 2020

Vysočanská Pragovka Gallery zkoumá možné způsoby, jak se vyrovnat se zavřením kulturních institucí, a přesto prezentovat kulturu dále. Koncem října a začátkem listopadu tak zahájila tři nové výstavy, z nichž jedna je orientována na pohled zvenčí, a tak je pozorovatelná, druhá probíhá newsletterovou formou přímo do schránek subscriberů newsletteru galerie, a dvě z nich jsou  prezentovány pomocí 3D varianty přístupné na stránkách Pragovky. Výstavy byly zahájeny formou streamu v úterý 27. 10. od 18:00, který zahrnoval otevření skupinové výstavy s názvem Everlasting, jež přímo reaguje na současnou pandemickou situaci, ale i newsletterové výstavy QA#4/Forms of Publication od trojice mladých berlínských umělců.  Ve středu 4. 11. pak byla obdobně zahájena i výstava rezidenta Pragovky Kryštofa Kaplana s názvem Korporealita. 

Výstava Everlasting společně vytvořená mladými umělci Veronikou Čechmánkovou, Adélou Leinweberovou  a  Davidem Vojtušem reflektuje a zkoumá  pocit, který právě prožívá celá česká společnost. Kurátor výstavy Viktor Čech, známý teoretik a kritik, totiž ke vzniku konceptu  projektu říká, že jej vytvořil z prožitku, „Kdy jsme v průběhu letošního jara levitovali ve svých soukromých mikrosvětech v bezčasí spojeném s nejistotou z oné nové a nečekané pandemické zkušenosti, kdy byla naše fyzická i sociální izolace šokem, který pro většinu asi nahradil i samotný strach z infekce.“ Expozice je navíc instalována speciálně tak, aby si ji návštěvníci případně mohli prohlédnout skrze stěnu galerie, která je tvořena z převážné části okny. Jádro tématu instalace vychází z prožívání pocitu izolace, přesněji: „Je to ono zhuštění a zpomalení času uzavřeného v soukromých pastech fragmentalizované společnosti. Stal se jakýmsi rozdělaným těstem, jehož tuhnoucí pružnost jsme leckdy pociťovali jako k cíli nevedoucí věčnost přítomnosti,“ dodává kurátor.  Výstava potrvá v Pragovka Gallery Entry do 26. 11.   a bude přístupná k pohledu zvenčí 24 h denně a také v online variantě na stránkách Pragovky od 2. 11. 2020.

Projekt QA#4/Forms of Publication je společným dílem Stefana Kleina a uměleckého dua G.a.d.o, které tvoří  Leny Skrabs a Palomy Sanchez-Palencia.  Oproti předcházející výstavě se berlínští umělci rozhodli neprezentovat  výstavu cestou 3D modelu, poněvadž považují virtuální prostředí za přesycené, ale přikročili k neprotřelé formě prezentace výstavy pomocí newsletteru. Každý den  zaregistrovaní obdrží mailem jedno umělecké dílo. Budou je dostávat po dobu 25 dnů, v nichž berlínští umělci hledají odpovědi na 25 nejčastějších otázek, jež jsou kladeny během pracovních pohovorů. Výstava tak proběhne prostřednictvím 25 newsletterů pečlivě vypracovaných do podoby uměleckého díla.  Pouze ten, kdo bude zaregistrovaný k newsletteru od začátku, tak bude mít možnost shlédnout výstavu celou. Projekt, který měl původně vzniknout pro prostor Pragovka Gallery Pop-Up, potrvá od 27. 10. do 8. 12., přičemž adresa pro odběr newsletteru je: http://bit.ly/QA4_FormsOfPublication

Výstava  Korporealita představila online ve středu 4. 11. od 18:00  nejnovější sochy-objekty rezidenta Pragovky Kryštofa Kaplana, v jejichž formě je akcentován  především figurální tvar. Kurátorka  Iva Mladičová s ohledem na smysl a výmluvný název výstavy charakterizuje obecně tvůrčí styl sochaře Kryštofa Kaplana slovy: „…velkorysá forma, plasticita realizovaná základními fyzikálními zákonitostmi, často kombinovaná s mechanickou konstrukcí, pro jeho instalace je typická jistá scénická dramatičnost. Často se setkáváme s jednoduchým velkoformátovým tvarem expandujícím z obdélného rámu nebo s prvkem konstrukce založené na elementárních zákonitostech páky a kladky pracující s metaforou transformace naakumulované tenze.“  Kryštof Kaplan (* 1987), který je poměrně novým rezidentem Pragovky, v letech 2015–2016 působil jako asistent v ateliéru Jindřicha Zeithammla na Akademii výtvarných umění v Praze. V loňském roce proběhly jeho samostatné výstavy TENZE v DOXu a METAFYZIKA v Atriu v Praze, nedávno byl zastoupen na sochařské přehlídce RE_FORM v pražské Trafo Gallery. A právě na tyto výstavy navazuje jeho výstava v prostoru na Pragovce, která tak částečně bude i rekapitulací předchozí tvorby. Výstava potrvá v prostoru The White Room do 31. 12.

Výstavu Everlasting si prostřednictvím 3D modelu můžete prohlédnout zde: http://www.pragovkaonline.com/EVERLASTING/

Výstavu Korporealita Kryštofa Kaplana si prostřednictvím 3D modelu budete moci prohlédnout od 9. 11. na webu Pragovky: http://www.pragovka.com/

S odstupem zhruba týdne budou tyto výstavy po zahájení přístupné navíc také v 3D variantě na stránkách  Pragovky: pragovka.com, Videa doprovodného programu pak na youtube kanále Pragovkagallery.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *