Artalk.cz

Lucie Drdová založila nadační fond na podporu současného umění

Posláním nově založené neziskové organizace Luc Art Fund je podpora umělců a jejich tvorby, produkce uměleckých děl a podpora českého umění v zahraničí. Nadační fond založila historička umění a galeristka Lucie Drdová společně s Janou Bukvovou, specialistkou v oblasti fundraisingu, v letošním roce, kdy se s nástupem globální pandemické situace odhalila nedostatečná infrastruktura a nástroje podpory kulturní a umělecké sféry. Prvním krokem, jenž Luc Art Fund iniciuje, je dobročinná aukce „Umělci umělcům“.

Hlavní ambicí neziskové organizace je vytvoření prvního mezinárodního a nezávislého nadačního fondu v České republice, který bude podporovat nejaktuálnější trendy v oblasti současného umění a jeho představitele. Luc Art Fund se zaměří na posílení mezinárodního povědomí o výtvarných umělcích z České Republiky a na rozvoj celého odvětví.

Tohoto poslání bude instituce dosahovat prostřednictvím aktivit rozprostírajících se od výběrových řízení na podporu významných výstavních projektů, profesního rozvoje umělců a teoretiků, produkce nových uměleckých děl, institucionálního sběratelství, až po edukaci. Nadační fond také bude vytvářet strategická mezinárodní partnerství a bude podporovat vznik a realizaci uměleckých projektů v předních světových muzejních institucích a v rámci globálně významných výstavních platforem.

„Vizí nadačního fondu je stát se mecenášem žijících výtvarných umělců, pečovat o jejich tvorbu, podporovat a iniciovat výstavní aktivity. Naše kulturní společnost měla historicky skvělou tradici, kdy se umělci a teoretici organizovali a vytvořili živé a plodné prostředí evropského významu. Nadační činností navazujeme na hodnoty, které sahají k přelomu minulého století a aktivitám SVU Mánes, a chceme tak zprostředkovávat české veřejnosti tento odkaz a intenzivně jej po mnoha desetiletích útlumu opět rozvíjet“, popisuje jedna ze zakladatelek fondu Lucie Drdová. 

Primárním důvodem založení nadačního fondu je skutečnost, že v českém prostředí stále nedošlo k definici statutu umělce a jeho životní reality. Chybí zde funkční instituce a infrastruktura v oblasti současného umění, které by se kontinuálně věnovaly podpoře lidí při tvůrčím procesu a internacionalizaci jejich práce. Prostředí, ve kterém umění vzniká, se proměňuje. A ve světle současné „krize“ se významně ukazuje, že nastává čas a příležitost pro radikální revizi sociální role umění a uměleckých institucí. Perspektiva nadační činnosti Luc Art Fund se proto zaměřuje na tři hlavní oblasti: podpora umělců a jejich tvorby, produkce uměleckých děl a zprostředkování a internacionalizace umělecké tvorby.

Esenciální podmínkou úspěšné činnosti nadačního fondu a naplňování jeho cílů v mezinárodním rozsahu bude spolupráce s mezinárodním myšlenkovým trustem, který je složen z představitelů předních muzejních a galerijních institucí, profesionálů v oblasti současného umění a také uměleckých nadací. Finanční zdroje neziskové organizace budou získávány od soukromých dárců. Získané prostředky budou následně přiděleny na vybrané umělecké projekty na základě vypsaných výběrových řízení a otevřených výzev.

Prvním počinem nadačního fondu Luc Art Fund, který iniciuje ojediněle vzhledem k aktuálním okolnostem, bude dobročinná aukce s názvem „Umělci umělcům“. Jak už název napovídá, jde o projev vzájemné solidarity mezi autory, který někteří z nich vnímají jako společný hlas umělecké komunity. Aukce je koncipována tak, aby její výtěžek z padesáti děl od renomovaných českých umělců, byl rozdělen v poměru 80 % pro autory dražených děl a z 20 % přerozdělen formou sociálních stipendií umělcům v tíživé životní situaci. Veřejná dražba děl, jejímž partnerem je J&T BANKA, bude probíhat on-line skrze adresu umelciumelcum.cz. Odkaz na aukční katalog bude zveřejněn 25. listopadu na adrese umelciumelcum.cz a samotná aukce proběhne ve dnech 9. až 13. prosince 2020 na platformě LiveBid, kde dražitelé najdou informace o uměleckých dílech, podrobnosti o aukci a mohou se zaregistrovat. V poslední den aukce v neděli 13. prosince od 14h dojde k živé aukci v přímém přenosu. Vedle reálné podpory ve formě prodeje a sdíleného výtěžku z něj, se fond snaží poukázat na stav výtvarné umělecké scény.

„Problémy spjaté se stagnací uměleckého provozu se pomalu stávají urgentními a ekonomické predikce na další rok nejsou o nic pozitivnější. Nad založením nadačního fondu jsme s Janou Bukvovou uvažovaly již delší dobu, ale až na jaře tohoto roku okolnosti urychlily vývoj celého projektu. Stejně tak aukce je naším prvním počinem, ale vlastně výjimečným, protože reaguje na aktuální situaci, kdy se (nejen umělci) ocitli v komplikované životní situaci. Problémy nejsou jen v nemožnosti vystavování, nebo v útlumu prodeje děl, ale často i v profesích, které fungují kolem prezentace umění a v jeho institucích, proto jsou umělci poškozeni na obou stranách. Jako dobré znamení vnímáme, že námi oslovení umělci dobročinnou aukci vnímají jako gesto vzájemné solidarity a vhodnou příležitost, jak akcentovat toto téma před širokou veřejností.

Vzhledem k náhlé celosvětové změně, která přišla s pandemií COVID-19 a následné dlouhodobé stagnaci uměleckého provozu, vnímám podporu umělců a zaměstnání závislých na jeho provozu, za pomoci mecenášů umění, fondů a nadací jako zásadní. Podle rozhovorů s mnoha teoretiky a galeristy po celém světě je očividné, že se naše praxe proměňuje nebo vlastně musí proměnit. Nevnímám to však negativně. Naopak mám dojem, že se vracíme k bazálním hodnotám a jsme ochotni naslouchat vnitřnímu hlasu a intuici, což uvolňuje novou energii a umožňuje hledat nové koncepty a východiska“, dodává Lucie Drdová. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *