Artalk.cz

TZ: Divné jaro

Dětské výtvarné práce o šťastných dětech i letošním zvláštním jaru jsou k vidění v Mázhauzu plzeňské radnice. V pondělí 26. října tam za přísných omezení byla otevřena výstava k 30. výročí hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Výstava je připravena ve spolupráci s Českými centry a koná se pod záštitou náčelníka armády České republiky, armádního generála Aleše Opaty, Jeho Eminence Dominika kardinála Duky a primátora města Plzně Martina Baxy.

Vybrané výtvarné práce ze zahraniční i tuzemské části soutěže budou v době od 27. 10. vystaveny v Mázhauzu plzeňské radnice jako součást výstavy k 30. výročí hnutí Na vlastních nohou.

MARTIN BAXA, PRIMÁTOR MĚSTA PLZEŇ: Aktivit Stonožky si moc vážím a bylo pro mě velkou ctí, že si paní Běla Gran Jensen vybrala právě plzeňskou radnici pro tuto výstavu, kterou připravila její blízká a dlouholetá spolupracovnice – Plzeňanka Jaroslava Spěváčková. Mohl jsem ji zahájit jen symbolicky a též jen symbolicky jsem mohl pronést hlavní poděkování – paní Běle Gran Jensen za její neutuchající vůli pomáhat a všem dětem za jejich krásné práce, které k nám do Plzně doputovaly nejen z České republiky, ale díky spolupráci s Českými centry je k nám poslaly děti z celého světa. A také jen symbolicky mohla předat paní Běla Gran Jensen Fakultní nemocnici Plzeň rehabilitační lůžko pro dětské pacienty s mozkovou obrnou, které pro ni v rámci své humanitární pomoci pořídilo Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka.

Jaroslava Spěváčková, zástupkyně ředitele plzeňské Základní umělecké školy Jagellonská: „Část výstavních panelů je věnována třicetileté historii Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka včetně jeho spolupráce s Armádou České republiky, od jejíhož zahájení letos uplynulo dvacet let. Druhou část výstavy tvoří dětské práce na téma Stonožka je, aby děti byly šťastné. A díky Českým centrům můžeme v Plzni ukázat i práce dětí ze zahraničí, které tvořily na téma Zvláštní jaro 2020.“

BĚLA GRAN JENSEN, HNUTÍ STONOŽKA: „Hnutí Na vlastních nohou je primárně výchovné hnutí, které učí děti zodpovědnosti za ty méně privilegované v našem světě, za ty, kterým války berou právo na dětství, právo na šťastný a spokojený život. Tento program pomáhá zesílit u dětí vědomí zodpovědnosti, kterou budou od nás přebírat. Moc si vážím toho, že se k nám Česká centra připojila a já je co nejsrdečněji vítám. Pomáhají nám učit děti ‘You can make a difference‘“.

V čase probíhající koronavirové pandemie se Česká centra v zahraničí připojují k humanitárním aktivitám Hnutí „Na vlastních nohou“ – STONOŽKA. Tradiční stonožková výtvarná soutěž se v letošním roce díky Českých centrům poprvé přenesla do zahraničí.

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER: „S Bělou Jensen a její Stonožkou jsem se s radostí potkával již při svém působení v Národním divadle. Tím více vítám začátek spolupráce Českých  center s tímto hnutím, díky které   jsou tak na ‚stonožkové‘ výstavě v Plzni k vidění výtvarné práce i dětí ze zahraničí – z Japonska, Jižní Koreje, Izraele, Rakouska, Velké Británie a Řecka. Práce zachycují jejich prožitky z jarní vlny pandemie a ukazují, čemu se během ní věnovaly, co je těšilo a co jim způsobovalo starosti.“

Výstava v Mázhauzu plzeňské radnice potrvá do 13. listopadu. Poté bude přesunuta do Galerie Paletka v Husově ulici v Plzni. Odtud pak ve spolupráci s Českými centry poputuje do Izraele, kde bude uvedena v Českém domě v Jeruzalémě. V rámci výstavy bude Fakultní nemocnici v Plzni slavnostně předáno rehabilitační lůžko pro dětské pacienty s mozkovou obrnou. 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

STONOŽKA

Hnutí „Na vlastních nohou“ – STONOŽKA je humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Byla založena v r. 1990 paní Bělou Jensen, Češkou žijící v Norsku. V současné době pro hnutí pracují tisíce dětí a stovky učitelů ve školách v České republice, ale i na Slovensku, v Norsku a v jiných zemích. Dělají Stonožkové týdny, pořádají krásné koncerty, výstavy, bazary atd. Díky vynikající spolupráci s AČR jejich pomoc posledních 20 let putuje především dětem ve válečných zónách. Získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích. Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *