Artalk.cz

do 31. 10. / Call for papers – Fresh Eye

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyzývá studenty vysokých škol k zasílání teoretických prací a vizuálních výzkumů do mezioborové soutěže. Vybrané příspěvky budou zařazeny do připravované interaktivní publikace vydané platformou Fresh Eye. Termín pro přihlášení příspěvků je 31. října 2020.

Vyhlášením výzvy Call for Papers Interactive navazuje platforma Fresh Eye na předchozí úspěšné ročníky vysokoškolské soutěže Jeden pohled nestačí, do níž své práce v uplynulých letech přihlásily desítky studentů zkoumajících obrazy v kontextech mediální produkce, urbanistiky, interpersonální komunikace či umění.

Přihlásit je možné závěrečné práce (bakalářské, magisterské, disertační), seminární práce, vlastní badatelské texty (min 15 NS), filmové eseje a jiné vizuální projekty se vznikem po roce 2017 včetně. Práce spolu se stručnou synopsí (max. 300 slov) lze zasílat na adresu pavla@fresh-eye.cz do 31. října 2020.

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE

Výsledky soutěže, společně se zpětnou vazbou pro autory všech přihlášených prací, vyhlásí platforma nejpozději do 15. listopadu 2020. Autoři vybraných prací budou vyzváni, aby pro potřeby online publikace zaslali následující:

  • video teaser v délce 3-5 min, ve kterém svou práci a její téma stručně představí
  • anotaci v maximálním rozsahu 1000 znaků
  • myšlenkovou mapu.

Cílem výzvy Call for Papers Interactive je vytvořit unikátní e-book obsahující aktuální podnětné práce věnované studiu obrazu a vizuální kultury nahlížené prizmatem společenských věd, výtvarného umění a vizuální umělecké praxe. Publiku bude tato interaktivní kniha nabízet možnost zhlédnout krátké video teasery a prostudovat myšlenkové mapy, zároveň bude odkazovat na odbornou knihovnu platformy, kde budou zveřejněny vybrané práce. Interaktivní publikace bude propagována a distribuována zdarma prostřednictvím digitálních kanálů platformy Fresh Eye a jejích mediálních partnerů.

POROTA

Vítězné příspěvky budou vybírat členové Fresh Eye. V čele poroty stane přizvaná odbornice na fanouškovská studia Iveta Jansová. Rozhovor s mediální teoretičkou o výzkumných zájmech nejmladší generace vizuálních studií uvede chystanou publikaci.

Iveta Jansová je přední odbornice na fanouškovská studia a výzkum publika. Svůj odborný zájem rozšiřuje o téma mediální reprezentace queer identit a žen v kriminálním žánru. V současnosti vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2020 publikovala knihu (Bez)mocní mediální fanoušci: Televizní seriál jako zdroj bojů o význam mezi fanoušky a producenty. Je zároveň editorkou odborného časopisu Mediální studia a vedoucí televizní sekce online časopisu 25fps.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *