Artalk.cz

TZ: Diplomky a bakalářky 2020: Tentokrát on-line

Diplomky a bakalářky 2020: Tentokrát on-line / UMPRUM / Praha / 19. 10. 2020

Poprvé, a nikoli chtěně, se koná přehlídka Diplomky a bakalářky bez účasti veřejnosti. Byla by však škoda neinformovat o nových talentech, které končí bakalářské a magisterské studium na UMPRUM. Proto se výstava přenáší na stránky školního webu a sociálních sítí. Příspěvky bude možné sledovat od pondělí 12. října.

„Uvědomujeme si, že bez osobní prohlídky to není ono, ale studenty i veřejnost bychom neradi o tento zážitek ochudili. Proto se výstavu pokusíme přesunout do virtuálního prostoru“, komentuje aktuální situaci prorektor UMPRUM Radek Sidun.

Návštěvníci se na sítích UMPRUM mohou těšit na videoprohlídku, webovou prezentaci absolventů bakalářského i magisterského studia a další. Po celý následující týden se budou příspěvky na sociálních sítích UMPRUM věnovat právě této akci.

Z prací, které stojí za větší pozornost, můžeme zmínit diplomovou práci Mikuláše Bruknera Prekérní situace. Zobrazuje v ní pomocí pleteného oděvu emoce, které prožívá nová společenská skupina zvaná prekariát. Sára Beránková z Ateliéru designu oděvu a obuvi se v projektu Hallux & Digiti zaměřila na zdravotní boty pro mladé lidi a upozorňuje na nedostatek tohoto zboží na trhu.

Za Ateliér skla můžeme zmínit bakalářskou práci Františka Jungvirta Frangible scenery, která je inspirována fascinací hmyzem. Ve svých objektech se snaží znovu přiblížit přírodu a důležité procesy a pohyby kolem nás. Kristin Jermstad Gravdal absolventka Ateliéru architektury III se věnovala modulárnímu systému obytných staveb. V projektu Pando akcentuje jak udržitelnost a ekologické aspekty, tak komunitní bydlení. S přírodou a konečností souvisí diplomová práce Jany Trombíkové z Ateliéru designu interiéru a nábytku, která navrhla lůžko pro poslední rozloučení. Scaber je inspirovaný přírodou a snaží se reagovat na průběh rozloučení a pocity pozůstalých.

Huy Pham se vymyká představám o výstupu absolventa Ateliéru designu nábytku a interiéru. Ve své diplomové práci Design na křižovatce kultur reflektuje svou česko-vietnamskou identitu, sleduje vztah designu a kultury a definuje a kategorizuje druhy spolupráce obou kultur. Výstupem jeho studia je kniha a soubor konceptuálních předmětů.

V ateliéru Ilustrace a grafiky se tentokrát urodilo mnoho kvalitních prací. Jmenujme například autorskou knihu pohádek Obr absolventky bakalářského studia Terezy Šiklové, nebo dětskou knihu Slon Jakuba Plachého, která bude každým dnem vydána nakladatelstvím Baobab.

Pozoruhodné práce se lotos sešly i v Ateliéru malby. Jmenujme například instalaci Ruce (a jiné produkty práce) Kláry Čermákové. Hlavním motivem jsou ruce, které provozováním stále namáhavější práce zlepšují svou míru dokonalosti, až jsou nakonec nahrazeny umělým multifunkčním příslušenstvím. Její spolužačka Milica Mialovic se ve své diplomové práci Through trepidations of her soul, her passion and torments zabývá zkušeností dospívání ve zničené společnosti a zachycuje nejdůležitější aspekty tohoto fenoménu. Jedním z nich jsou ženy mučednice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *