Artalk.cz

TS: Ka – Telka

Ka – Telka: Bez rúška / Kurátor: Alexandra Tamásová / Galéria Jána Koniarka v Trnave / 15. 10. 2020 – 15. 11. 2020

Autorka, titul výstavy:  KA – TEKLA: Bez rúška
Miesto konania:  Galéria Jána Koniarka v Trnave, Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor:  Alexandra Tamásová
Vernisáž:  14.10.(Str) 2020 o 18:00
Trvanie výstavy:  15.10.(Štv) 2020 – 15.11.(Ne) 2020

Ka – Tekla  (vlastným menom Katarína Blažová-Tekeľová, 1945, Prešov) študovala v Ateliéri monumentálnej maľby a tapisérie profesora Petra Matejku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je maliarkou, autorkou tapisérií, art-protisov, realizácií v architektúre.

Na aktuálnej výstave predstavuje najnovšie práce, ako aj niekoľko výrazných starších diel vo výberovej retrospektíve.

Autorkinou najväčšou témou naprieč desaťročiami je žena. Prostredníctvom osobnej skúsenosti rozpráva o nadčasových archetypoch, ale aj aktuálnom spoločenskom postavení žien. V jej poňatí je žena nositeľkou života, napojenou na Veľkú Matku (Zem); Moirou, ktorá pradie niť osudu; jej lono je bránou k životu aj smrti. Zároveň, na opačnom póle, sa často ocitá lapená v pavučine patriarchátom vytvorených konvencií.

Najstaršou vystavenou prácou je séria olejových malieb na papieri, ktoré boli inšpirované Lautréamontovým literárnym dielom Spevy Maldororove. Vzťah k iným umeleckým druhom, najmä literatúre a hudbe, je pre Teklu typický. Dôkazom sú aj maľby menších formátov s názvami Hommage a G.Corso a Hommage a J.Kerouac (obe 2017). Obrazy však nie sú prepisom, ani ilustráciou literárneho diela. Skôr sú vizuálnym vyjadrením autorkiných emócií a mentálnych procesov, kde poézia má úlohu spúšťača.

Ka – Tekla pracuje s jednoduchými tvarmi, evokujúcimi umenie prírodných kultúr, alebo archaické umenie predklasickej Európy. Abstrahovaná figúra býva následne rozohraná, či rozpohybovaná, akoby v snahe ukázať ľudskému zraku pohyb, ktorý je bežne okom neviditeľný – pohyb jednotlivých atómov, z ktorých sme zložení; či pohyb ako zmenu v čase, nezastaviteľnú premenu našich životov a tiel. Figúry na Tekliných obrazoch vibrujú, víria a vlnia sa, a v priebehu rokov sa plynule, ale jednoznačne čoraz viac rozplývajú smerom k abstrakcii. (Tento vývoj predznamenáva už tapiséria Tao z roku 1995).

Autorka svoje najnovšie diela tvorí v intenciách psychického automatizmu – bez vedomej myšlienkovej kontroly, inšpirovaná hudbou a ponorená v prítomnosti, pretavuje do podoby kresby

zážitky zo svojho každodenného života. Rezignuje na príbehy aj pamäť, podstatná je už len hĺbka emócií. Vystavené nové maľby sú prepisom týchto spontánnych kresieb do väčšieho formátu a sú subjektívnou správou (aj) o aktuálnom spoločenskom dianí. Názov výstavy odkazuje nielen na povinné nosenie rúšok, ale najmä na nechuť zakrývať pravdu o sebe; rozhodnutie odhaliť svoju podstatu pred druhými, ale najmä sama pred sebou.

Ka-Tekla (vlastným menom Katarína Blažová-Tekeľová) žije v Košiciach. Štúdium na Vysokej škole výtvarných umení absolvovala v rokoch 1965 – 1971. Tkané a viazané tapisérie realizovala v spolupráci s Moravskou gobelínovou manufaktúrou vo Valašskom Meziřičí, napr. cyklus tapisérií Moira (1994 – 1996), alebo ručne tkanú oponu Fénix pre Štátne divadlo v Košiciach (1990). V roku 2012 bola finalistkou medzinárodnej ceny pre súčasné umenie Celeste Prize. Svoju tvorbu predstavila na viacerých samostatných výstavách doma aj v zahraničí (Budapešť, Viedeň), zatiaľ posledná autorkina výstava sa konala v košických Kasárňach-kulturparku na prelome rokov 2019/2020. Z kolektívnych výstav spomeňme Actual Textile Art, Konsolidační banka, Praha, 1995; Tapiserie/MGM, Amsterdam, 1995; Tapiserie, obraz, prostor, Dum umění, Brno, 1995; Actual Textile Art, Galéria Mánes, Praha, 1997; Umenie 200 – Interpretácia skutočnosti, Dom umenia, Bratislava, 2007; Papier kole – výstava koláže (česká a slovenská koláž XX a XXI storočia), Východoslovenská galéria, Košice, 2012; Celeste.Prize.2012, Múzeum Centrale Montemartini, Rím, 2012; 7.Zlínsky Salón — trienále súčasného českého a slovenského umenia, Galerie Zlín, 201. Jej tvorba je zastúpená v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Východoslovenskej galérie v Košiciach, Šarišskej galérie v Prešove a súkromných zbierkach. 

Alexandra Tamásová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *