Artalk.cz

TZ: David Hanvald v liberecké galerii nabízí nové pohledy na malířství

David Hanvald v liberecké galerii nabízí nové pohledy na malířství / Oblastní galerie v Liberci / Liberec / 8. 10. 2020

Oblastní galerie Liberec na podzim připravila velkou výstavu libereckého malíře Davida Hanvalda, jehož věhlas daleko přesahuje české hranice. Působivá a originální expozice s názvem Rukopis převzít nejde! zaujme malé i velké návštěvníky nejen díky autorově hravosti, ale i zcela osobitým architektonickým řešením, které v vzniklo na míru podbazénové hale a souzní s principy malířova uvažování o prostoru.

První velká samostatná výstava Davida Hanvalda představuje obrazy z několika „architektonických“ cyklů jeho tvorby, jako jsou Stavebnice, Kostky, Rámy ad., doplněné o cyklus kaligrafií, jimž se umělec věnuje v poslední době.

Hanvald umí vizuálně zaujmout a nabádá k zamyšlení

Čtyřicetiletý liberecký výtvarník svou tvorbou úspěšně poutá pozornost laické i odborné veřejnosti. Hledá zdánlivě jasné odpovědi na otázky, zda obraz musí mít rám nebo zda musí viset jen na rovné stěně. Sestavuje jednotlivé obrazy stavebnicovým způsobem, inspirovaný pravděpodobně i kouzelným světem dětských her, jehož je jako tatínek malých dětí součástí. Zpracovává vžité myšlenkové představy a nabízí nové pohledy na díla ikonických osobností moderního, ale i starého umění. „Přitažlivost jeho umělecké osobnosti pramení ze sjednocování protikladů, jako jsou například hravost a racionální přemítání, náhoda a řízený proces, minimalizmus a maximalizmus, či navazování na umělecké hodnoty minulosti a jejich popírání,“ zamýšlí se kurátorka výstavy Zuzana Štěpanovičová.

„Sděluji určitou estetiku, estetický pohled, který bude divákovi buď příjemný, nebo ne. Ale nejde jen o vrstvu mé estetiky, jde také o určité kódování, o paměť doby, o historii umění, o vazby ke společnosti, o kontinuitu. Důležité je neodmítání umění předchozích generací, což se dříve často stávalo. V této době, v naší generaci, je tomu naopak. Spíš jde o vzájemné využití různých estetik, nemusí se shazovat předešlí umělci,“ vysvětluje David Hanvald svůj přístup.

Textové obrazy nesou poselství

Přitažlivá je i barevná a živá kaligrafie, jíž se autor zabývá v poslední době. Na výstavě v Oblastní galerii Liberec je zastoupena cyklem Textové obrazy. V nich malíř reaguje na aktuální sociální situaci ve společnosti, přemítá o estetických paradigmatech 20. století, ale se stejným zaujetím se věnuje i úvahám nad velkými kapitolami italského umění.

Zatím poslední fázi umělcovy tvorby charakterizuje kurátor výstavy Martin Dostál slovy: „Davida Hanvalda zaujala při rezidenčním pobytu v Pekingu pomíjivá kaligrafická malba vodou, jak ji v místních parcích a prostranstvích provozují Číňané. Přivlastnil si ji do svého západního gestického projevu, založeného na tahu, a začal vytvářet textové obrazy. Zprvu vycházely z popsání názvu barvy, později však začaly přicházet sentence a pojmy z estetiky a vizuálního umění, a nakonec pak pojmy, které zrcadlí prožívanou sociální realitu.“

Vzhůru do nekonečna a ještě dál!

David Hanvald se v roce 1980 narodil v Liberci, absolvoval uměleckou průmyslovku v Jablonci nad Nisou, prošel Fakultou umění na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i Fakultou architektury na Technické univerzitě v Liberci, aby pak zakotvil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde studoval v ateliéru malby doc. Stanislava Diviše a MgA. Aldina Popaji.

„Tvorba Davida Hanvalda se již od dob studií rozvíjí ve volně plynoucích a logicky navazujících cyklech. Nejdříve to byly malířské reinterpretace děl modernistických umělců a architektů, citace motivů a jejich transformace do vlastní estetiky a tvůrčího arsenálu, jehož základním prvkem je široké expresivní gesto, prostorovost, zdůrazňování boční strany plátna, práce s rámem a v neposlední řadě též tvorba malířských instalací,“ popisuje Zuzana Štěpanovičová Hanvaldovu tvorbu a zasazuje ji do časového rámu: „Nejprve převáděl prostorové objekty do plošných a výrazných tahů štětce, po roce 2010 zase vytvářel z jednotlivých pláten trojrozměrné objekty. Průběžně přichází s netradičními formáty a osobitými instalačními řešeními. Po roce 2013 se ve svém díle inspiruje též českou modernistickou fotografií a vkládá do svých obrazů prvek stínové hry.“

K výstavě Rukopis převzít nejde! vychází stejnojmenná publikace – dvojkniha, kterou vydala Galerie Zdeněk Sklenář ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec. Autorem grafické úpravy je Zdeněk Ziegler ve spolupráci s Janem Boučkem, o texty se podělili Martin Dostál, David Komary, Jen Kratochvil, Marie Míčová a David Hanvald.

Výstava v kostce

David Hanvald – Rukopis převzít nejde! – 25. 9. 2020 – 3. 1. 2021
Výstava se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty
Kurátoři výstavy: Zuzana Štěpanovičová, Martin Dostál
Architektonický návrh: Matěj Jakoubek, Tomáš Rýdl
Doprovodný program: Petra Škachová

Doprovodný program:

Barevné gesto – doprovodný program pro žáky všech typů škol od mateřských až po gymnázia (29. 9.–18. 12. 2020)

Komentované prohlídky za účasti autora:

19. 11. a 3. 12. v 10.30 a 17.00; 29. 11. v 15.00

Kontakt pro více informací: Zuzana Štěpanovičová, kurátorka výstavy, zuzana.stepanovicova@ogl.cz
Kontakt pro doprovodný program: Petra Škachová, lektorka, petra.skachova@ogl.cz
Galerie je otevřená denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtky do 19 hodin. Galerie nabízí každý čtvrtek vstup zdarma. www.ogl.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *