Artalk.cz

TZ: Beti Bricelj

Beti Bricelj / D1M3N510N5 / Kabinet architektury: Výstavní síň Sokolská 26 / Ostrava / 24. 8. – 9. 10. 2020

Ještě do 9. října je v prostorách Výstavní síně Sokolská 26 je možnost zhlédnout výstavu prací slovinské umělkyně Beti Bricelj. Její žluté, červené a modré obrazy, které jsou umístěny v prvních dvou výstavních místnostech galerie vznikaly na jaře tohoto roku, v době všeobecného lockdownu. A na rozdíl od ne příliš optimistické nálady, která v té době vládla, tyto její práce vyzařují pozitivní náladu, čistou energií a naději v budoucno. Černobílá tématika, tak typická pro její dřívější tvorbu, jednoznačně pak dominuje v třetí poslední místnosti, a to v záměrném kontrastu k předchozímu.   

O své práci Briceljová hovoří takto:

„Na samém počátku mé umělecké kariéry jsem vytvořila algoritmus, který je základem, z kterého se moje práce stále odvíjejí. I když je pochopitelné, že v průběhu dalších let se vyvíjel a mírně proměňoval, pořád se těší mé důvěře a je výchozím inspiračním zdrojem bezpočtu rozmanitého druhů mých výstupů. Vytváří rámec, jež mi poskytuje příležitost prozkoumávat veškeré mé prvotní náčrty ještě ve fázi hledání konceptu a umožňuje mi třídit nápady, ze kterých pak vznikají další cykly mých nových prací. Své kompozice vytvářím s konstruktivistickou citlivostí, ve které je vše definováno a která se zaměřuje na konkrétní hmatatelnou realitu použitého média. Jediným nepředvídatelným aspektem v tomto procesu tvoření je spontánní, neplánovaná čára, či spíše obrys počáteční skic, který využívám k zachycení prvotních nápadů.

Tento proces hledání skrze náčrty a studie se povětšinou odvíjí od některé z mých předchozích prací. Je to svého druhu hra, která probíhá na pomezí hledání, prověřování a objevování, ve snaze najít vhodné řešení a v celém příběhu vývoje nápadu zvolit ten správný moment. A toto pokládám za nejdůležitější aspekt v celém mém tvůrčím procesu.

V roce 2017 jsem se začala věnovat konceptu, který jsem nazvala FlatCube, a kde pracuji s takovými pojmy jako je perspektiva, hloubka a iluze, a s jejich vnímáním, a to nejen za účelem zaznamenávat skutečnost takovou, jaká je, ale také a hlavně s cílem pokusit se navodit novou (neskutečnou) realitu, tak abych záměrně znejistila pocity pozorovatele. K dnešnímu dni projekt FlatCube zahrnuje tři skupiny prací, kdy v té první využívám vlastnosti vnějších, čistých rozměrů krychle k vytvoření plochých kompozic, v té druhé se zabývám prostorovými vlastnostmi s použitím trojrozměrných krychlí a v té třetí poslední zhmotňuji myšlenku „neskutečného objektu“.

Toto téma se u mne vyvíjelo skrze různé tvary a formy, kdy moje dřívější komornější práce přijímaly podobu kruhu, či trojúhelníku, než jsem úplně propadla fenoménu krychle tak, abych ji interpretovala buďto formou FlatCube a nebo transformovala do zcela volně stojících objektů.

Obdobně, jako je tomu u FlatCube, s atributy abstraktní geometrie „manipuluji“ i na svých plátnech způsobem, který by pozorovatelům umožnil vstoupit do jejich nitra, tak jako tomu je například v případě červeného cyklu.“

Beti BRICELJ (*1974), studovala lublaňský Arthouse, první soukromou vysokou školu ve Slovinsku se zaměřením na vizuální umění, kterou úspěšně absolvovala v roce 2000. Poté se na pozvání Ministerstva domorodých záležitosti téměř celý rok věnovala výzkumnému studiu původních kultur v jihoaustralském Adelaide. Své práce prezentovala jak na individuálních, tak na skupinových výstavách nejen v rodném Slovinsku, ale také v zahraničí (Austrálie, Evropa, Izrael, Indie), včetně věhlasného muzea geometrického umění MADI Art v texaském Dallasu. Své zkušenosti a svoji odbornost mimo jiné uplatnila v rámci architektonického projektu, kdy navrhla průčelí obchodního a administrativního domu Epicenter B2 v Postojné. Žije a pracuje ve Slovinsku.

Její ostravská výstava je její první prezentací v České republice, a je označena „algoritmem“ D1M3N510N5, což je svého druhu transformace slova Dimensions (Dimenze). Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo  9. září 2020 nejen za osobní účasti autorky, ale taktéž v přítomnosti paní mag. Tanji Strniši, velvyslankyně Slovinské republiky v České republice a Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora Statutárního města Ostravy, kteří nad ostravskou prezentací Beti Bricelj převzali záštitu.

Kurátorsky tématu a přípravy prezentace se ujali Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec z Kabinetu architektury.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *