Artalk.cz

Brno-střed nesouhlasí s rozšířením městské památkové rezervace

Městská část Brno-střed nesouhlasí s rozšířením městské památkové rezervace, do které by následně spadala více než její polovina. Starosta Brna-středu Vojtěch Mencl (ODS) ČTK řekl, že tak rozsáhlé vyhlášení památkové zóny způsobí mnoho problémů a jde o nepřijatelný zásah do správy a rozvoje města. Ředitel Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha ČTK sdělil, že nová pravidla jsou specifická a nezatíží vlastníky nemovitostí.

Majitel nemovitosti v památkové zóně si musí k úpravě stavby, dřevin či udržovacím pracím předem vyžádat závazné stanovisko odboru památkové péče. Pokud není kladné, nemůže záměr uskutečnit. „Rozloha navrhované památkové zóny na území naší městské části je 594 hektarů. Představu, že na tomto území s velkým množstvím domů, parků, veřejných prostor a dalších nemovitostí bude muset každý, kdo bude chtít nějaký záměr uskutečnit, tento požadavek splnit, považujeme za zcela nereálnou,“ řekl Mencl.

Rada městské části požádala brněnské radní, aby odmítli vyhlášení památkové zóny Brno širší centrum a aby znovu zařadili objekty hodné památkové ochrany do Ústředního seznamu kulturních památek.

„Do konce září sbíráme podněty městských částí, jelikož se rozšíření ochrany dotkne kromě Brna-středu i Brna-severu, Králova Pole, Žabovřesk a Jundrova. Pouze Brno-střed je zásadně proti, ale i ostatní mají nějaké připomínky, takže se jim budeme věnovat a pokusíme se najít ideální řešení. Podobu památkových zón projednáme v druhé polovině října,“ řekl radní pro územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Na přesných hranicích zón památkáři stále pracují. „Cílem navrhovaných zón je zajištění ochrany historických a jinak cenných částí města Brna, jež doposud nebyly chráněny. Ochranné pásmo městské památkové rezervace není ze zákona plošnou ochranou,“ konstatoval Vácha.

Zóny podle něj přinesou jasná pravidla také v případě demolic částí historické zástavby. „Navržené brněnské památkové zóny jsou pro jednotlivé městské lokality detailně specifikovány a rozděleny do kategorií na základě charakteru území, urbanistického rozvrhu a památkových hodnot. Specifické předpisy umožní zachovat zřejmé kulturní hodnoty a současně přes míru nezatěžovat vlastníky nemovitostí v plánovaných památkových zónách,“ doplnil Vácha.

První přípravné práce pro brněnskou zónu začaly v Národním památkovém ústavu již v roce 2003. Letos v srpnu z nich vzešel návrh prohlášení zóny Brno-širší centrum a Královo Pole – historické centrum za památkové. Tato pásma jsou rozdělena do čtyř podle stupně ochrany. Nejpřísněji památkáři ochrání část A, kam spadá například většina areálu výstaviště. O něco méně pohlídají část B, která zahrnuje například Černá Pole či Štefánikovu čtvrť. Část C doplňuje charakter památkové zóny a část D jej neovlivňuje. „Dělení do čtyř kategorií je optimální, neboť dovoluje i nadále plnohodnotný rozvoj jednotlivých lokalit v návaznosti na jejich urbanistické kvality,“ dodal Vácha.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *