Artalk.cz

Cenné prírastky do zbierky východoslovenskej galérie

Cenné prírastky do zbierky východoslovenskej galérie

Východoslovenská galéria získava diela do svojej zbierky na základe akvizičnej stratégie, ktorá definuje základné priority, okruhy a obdobia. V interakcii s aktuálnym výskumom a rozpočtom sa následne kreuje súbor nových prírastkov v danom roku.

V roku 2019 sa VSG podarilo do svojej zbierky obsiahnuť  niekoľko významných diel súčasných autorov, medzi ktorými boli Ján Zelinka a Michal Machciník.

Ján Zelinka je originálny sochár mladšej generácie voľne experimentujúci s materiálom a technikou. Jeho sochy vychádzajú z tradičného figurálneho sochárstva, zobrazujú ľudí a zvieratá na hranici medzi živým a mŕtvym. Je laureátom Ceny Oskára Čepana 2015. Ján Zelinka nebol doteraz zastúpený v zbierke VSG, v roku 2019 galéria získala dielo Rekviem pre hada, 2014 (uhynutý had zaliaty v olove), zároveň prešlo do zbierky darom aj dielo Záznam z formovania Rekviem pre hada, 2014 (sadra, sadrokartón).

Dielo Reliéfy pre Latoura od Michala Machciníka významne obohatili sochárske fondy o umenie inštalácie a konceptuálnu sochu. Michal Machciník, autor, ktorý doteraz tiež nebol zastúpený v zbierke Východoslovenskej galérie, je dlhodobo aktívny vo výstavnej (Slovensko, Česko, Taliansko, Litva) i pedagogickej činnosti, zúčastňuje sa domácich a zahraničných rezidenčných pobytov, workshopov a jeho tvorba sa vyznačuje interdisciplinárnymi presahmi do technických vied a iných humanitných odborov (filozofia, náboženstvo, sociológia), čím demonštruje princípy tzv. postklasickej vedy.

Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *