Artalk.cz

TS: Snívaj!?

Milan Adamčiak, Peter Bartoš, Juraj Bartusz, Mária Bartuszová, Milan Dobeš, Stano Filko, Milan Grygar, Jozef Jankovič, Igor Kalný, Michal Kern, Július Koller, Otis Laubert, Denisa Lehocká, Juraj Meliš, Alex Mlynárčik, Ilona Németh, Roman Ondak, Rudolf Sikora, Dezider Tóth / Monogramista T.D, Jana Želibská / Snívaj?! / Kurátorky výstavy: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová / Galéria mesta Bratislavy / Bratislava / 23. 9. – 29. 11. 2020

SNÍVAJ!?

Výstava SNÍVAJ!? prezentuje kľúčových slovenských výtvarníkov, ktorí nastupovali na umeleckú scénu od šesťdesiatych rokov 20. storočia, až po „ponovembrovú“ generáciu deväťdesiatych rokov.

Výber diel zo zbierky ART FOND mapuje umelecké úniky predstaviteľov alternatívnej a neoficiálnej výtvarnej scény do vlastného rámca sveta, v ktorom nachádzali aj počas normalizačných procesov bývalého socialistického Československa živnú pôdu a priestor na slobodné snívanie a rozjímanie. Umelecká váha, autentickosť a najmä relevantnosť je zachovaná v dielach súčasných umelcov, vyberaných do dialogického konceptu zbierky.
Výstavný príbeh ilustruje obraz vytesneného umenia sústredeného na jeho viditeľné i skryté špecifiká. Tie, na rozdiel od umenia západnej umeleckej scény, boli motivované osobnejším hľadaním podstaty vzťahu medzi umelcom a umením, ako aj v rovine umeleckej, etickej, spoločenskej a ekologickej. Vtedajšia žitá realita dodnes prežila v ich tvorbe, avšak nie v prvoplánovom vzdore. Nachádzame ju v meditatívnych hľadaniach hraničných kvalít absolútna a transcendentna, alebo v umeleckom sprítomnení nenápadných okamžikov. Do popredia sa dostávajú aj otázky intimity, ekológie, kozmológie, akusticko-vizuálne vzťahy či témy blízke feministickému umeniu. Radikálna a vizionárska tvorba tejto generácie „odložených“ umelcov dodnes patrí ku kľúčovým kapitolám našich dejín umenia a zanecháva významnú stopu aj na medzinárodnej výtvarnej scéne. Nielen pre umeleckú hodnotu, ale aj pre bytostné posolstvo, ktoré je dodnes naliehavé.
Vystavujúci autori: Milan Adamčiak, Peter Bartoš, Juraj Bartusz, Mária Bartuszová, Milan Dobeš, Stano Filko, Milan Grygar, Jozef Jankovič, Igor Kalný, Michal Kern, Július Koller, Otis Laubert, Denisa Lehocká, Juraj Meliš, Alex Mlynárčik, Ilona Németh, Roman Ondak, Rudolf Sikora, Dezider Tóth / Monogramista T.D, Jana Želibská

Kurátorky výstavy: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová

Zobraziť menej

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *