Artalk.cz

TS: Dana Tomečková

Dana Tomečková / Poznámka k dočasnej hmote / Beastro / Bratislava /4. 9. 2020 – 30. 9. 2020

Poznámka k dočasnej hmote / Footnote on the Temporary Matter

Odborná spolupráca a text: Erik Vilím

Miesto: Beastro

Sprístupnenie výstavy: 4. 9. 2020 / 17:00 – 22:00

Trvanie: 4. 9. 2020 – 30. 9. 2020

Premenlivosť

Naše vedomie má svoju základnú vlastnosť – nestálosť, nestabilitu; je mu vlastná pohyblivosť, preskakovanie z jedného predmetu na druhý, hľadanie nových zmyslových podnetov či presúvanie sa na osi minulosť ––– budúcnosť (spomienka ––– vízia). Vo všeobecnosti máme tendenciu zotrvávať v pohybe – fyzicky aj mentálne, v priestore či mysli. Vnímať veci (mysle či sveta) znamená vnímať ich prostredníctvom motorického tela v odohrávajúcom sa čase a meniacom sa priestore.

Pozastavenie

Ako však vnímať prítomnosť, svet nezaťažený naučeným poznaním; svet stojaci predtým, čo nazývame vedeckou objektivitou, jednoducho, realitu tu a teraz? Inak povedané, ako sa nám môže ukázať prítomno vo svojej plnosti, v trvaní a neuzavretosti, svet „vlievajúci“ sa prostredníctvom zmyslových zakončení? A ako toto čisté dianie materializovať, uchovať ho v priestore, naplniť ho ním, urobiť ho viditeľným?

Vnímanie

Pozornosť je charakterizovaná ako akt pozastavenia sa, v ktorom sa predmet záujmu jasne vymedzí a odlúči sa od svojho okolia (Renaud Barbaras). Pozornosť sa v skutočnosti stavia proti pohyblivosti sveta a našej vlastnej nestabilite. Pozastaviť „preskakujúce“ a „neposlušné“ vedomie, koncentrovať ho na niečo odohrávajúce tuteraz, doslova „inštruovať“ pozornosť, „vnoriť“ sa do niečoho, čo skrátka plynie; práve o to sa snaží Dana Tomečková v aktuálnej výstave v Beastro s názvom Poznámka k dočasnej hmote. Vytrvalý a opakujúci sa pohyb kresby vypĺňajúcej plochu stien, rytmická a sústavná repetícia aktu ruky držiacej pastel. Jednoduchá a zároveň bežná aktivita, ktorú poznáme z detstva, vymedzené územie kresby, „zóna“ premeny tuhej hmoty (pastel) na prach pomaly spadajúci k zemi pod vplyvom gravitácie. Každý ťah v miestnosti je akoby „mäkkou“ nepresnou jednotkou času, minulosťou. Tomečkovej priestorová kresba je záznamom uplynulého diania, je „podržaním“ efemérnej prítomnosti, po ktorej zostali iba ťahy zanikajúce do plošných grandientov a modrý pigmentový prach na podlahe galérie. Autorka nás v tomto projekte však nechce poučiť o povahe času, jednoducho len vytvára situáciu, do ktorej je možné je možné „vojsť“ a pozastaviť sa.

Erik Vilím

Dana Tomečková (*1986, Bratislava) vyštudovala v ateliéri S+M+L_XL kov a šperk (prof. Karol Weisslechner) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Štúdium v ňom prehĺbila ročným pobytom na Národnej akadémii umení v Osle. Tomečková pracuje primárne s objektom, inštaláciou či povahou miesta, vytvára efemérne situácie, ktoré sa dajú ťažko zachytiť, ale ľahko pocítiť, vníma priestor a jeho vzťah k telu. V centre jej umeleckej stratégie sa nachádza fascinácia nestabilným charakterom reality, jej neuchopiteľnosť. Autorkinou reakciou na ňu je vytrvalosť a pomalosť. Zámerne potlačuje absolútnu kontrolu nad materiálom a procesom tvorby diela. Výstava Poznámka k dočasnej hmote je súčasťou Tomečkovej projektu Dočasná hmota, ktorý začala rozvíjať v rámci jej prebiehajúceho rezidenčného pobytu v Novej synagóge Žilina.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *