Artalk.cz

TZ: Nestabilní podloží: Sesuvy, životy a perspektivy

Nestabilní podloží: Sesuvy, životy a perspektivy / Galerie VI PER / Praha / 9. 9. – 31. 10. 2020

Galerie VI PER Vás srdečně zve zahájení výstavy Nestabilní podloží: Sesuvy, životy a perspektivy, kterou připravil tým ve složení Bob Kuřík, Vojtěch Pecka, Pavel Sterec, Jan Klimeš a Jiří Suchánek.

Nebezpečné přírodní jevy, jakými se mohou stát sesuvy hornin a zemin, nepřinášejí lidem jen ohrožení života a majetku. Zasahují také jejich sociální vazby, ale mohou znamenat i nečekaný benefit – jak pro člověka, tak okolní přírodu. O všech aspektech takového života v proměnlivé krajině vypráví výstava Nestabilní podloží.

V České republice jsou ročně zaznamenány desítky sesuvů a skalních řícení, z nichž některé opakovaně ohrožují lidská obydlí, majetky, infrastrukturu, někdy i životy. Sesuvy zviditelňují živost, historicitu a trvalou pohyblivost povrchu planety Země i dění pod povrchem, jež často zůstávají lidským okem nepostřehnutelné. Expozice představuje jak anatomii sesuvu pohledem geologie, tak aspekt soužití člověka v krajině i společenské, náboženské, ekonomické nebo politické dopady sesuvů. Výstava se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby unikátní procesy a prostory setkávání odlišných časů a škál Země a člověka. Prostřednictvím hluků, vibrací, animací, textů a krátkých filmů přibližuje a zviditelňuje návštěvníkům linie pohybů sesuvů a stává se tak dalším procesem rozšířeného vnímání.

Výstava dává nahlédnout do čtyř kontur společenského a přírodního života sesuvu, jež tvoří její jednotlivé části. Část Moderní vědění zachycuje anatomii sesuvu pohledem geologie, stejně jako poodhaluje momenty z historie utváření této vědní disciplíny. Realitní kancelář Realita ve své části výstavy spíše než pozemky či nemovitosti nabízí základní reorientaci pohledu a zkušenosti člověka ve světě, jež je nezbytná pro soužití se sesuvy, má-li člověk minimalizovat škody. Část Neposednost představuje sesuv jako vzpurný element, jehož nestabilní podloží má sílu destabilizovat vědecké, správní či antropocentrické jistoty moderního člověka a jeho světa. Poslední část Život v trhlinách Země představuje kontury života sesuvu navzdory na příkladu vesnice Maršov na Uherskobrodsku.

Výstava je výstupem výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21 a jeho tématu Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: historické, právní a společenské dimenze vedeného JUDr. Hanou Müllerovou, Ph.D. Výstava je uspořádána ve spolupráci s Akademií věd ČR.

Pro více informací navštivte: vipergallery.org

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *