Artalk.cz

TZ: Dům umění města Brna představí světové umělce na výstavě Umění snížené diference

Dům umění města Brna představí světové umělce na výstavě Umění snížené diference / Brno / 2. 9. 2020

Ve čtvrtek 10. září v 18 hodin bude v Domě umění města Brna za účasti ředitelky Domu umění Terezie Petiškové, kurátora Petra Ingerleho a jeho spolupracovnice Barbory Klímové zahájena výstava Umění snížené diference. Sedm etablovaných zahraničních umělců – Josef Dabernig, Ann Veronica Janssens, Žilvinas Kempinas, Karin Sander, Bill Viola, Martin Vongrej a Heimo Zobernig – představí na výstavě díla, jejichž společným jmenovatelem je právě takzvaná snížená diference či nuance, vytvářející protiklad k výraznému kontrastu. Cílem výstavy je prezentovat umění, jehož pomíjivost provokuje zažité způsoby vnímání. Poukazuje na materiální nestabilitu, sémantickou nejednoznačnost a prostupnost kontextů. Výstava potrvá do 15. listopadu.

Aktuální výstavní projekt zároveň odkazuje na pololegální akci Stana Filka, Miloše Lakyho a Jána Zavarského Bílý prostor v bílém prostoru z roku 1974. Tato jednodenní neveřejná instalace v Domě umění vznikla z úsilí o vytvoření protiváhy k materialistické filozofii a akcentovala dobový zájem o prázdnotu a nízkou diferenci v umění. Jejím klíčovým rezultátem byla fotodokumentace a Manifest, který byl následně přeložen do čtyř světových jazyků a rozšířen na mezinárodní úrovni. Podobu této neoficiální výstavy připomíná rozměrná fotografie na billboardu, umístěném na Moravském náměstí.

Výstava Umění snížené diference si nicméně klade jiné cíle a řeší jiná témata než Bílý prostor v bílém prostoru, který slouží především jako historický referenční bod. Prezentovaní umělci představují vrchol současné tvorby v umění nízké diference a zároveň ke společnému námětu přistupují každý z jiného úhlu, což do výstavy vnáší různorodost. Současný projekt tak veřejnosti představuje široké spektrum forem umění, vytvářející napětí mezi tím, co je viditelné a co skryté.

Josef Dabernig (*1964) pochází z Rakouska, věnuje se sochařství, fotografii a filmu. Tradičními prvky jeho tvorby jsou objekt, struktura a veřejný prostor. Za snímek Hypercrisis byl roku 2011 v rámci Benátského filmového festivalu nominován na Evropskou filmovou cenu za nejlepší krátký film.

Ann Veronica Janssens (*1956) se narodila ve Velké Británii, v současnosti žije a tvoří v Bruselu. Zaměřuje se především na oblast light artu, ve svých dílech vychází z vědeckých poznatků a minimalismu. Její díla jsou proto nejčastěji tvořena jednoduchými, v některých případech přímo nehmotnými složkami, především světlem, zvukem nebo umělou mlhou.

Žilvinas Kempinas (*1969) pochází z litevského Vilniusu. V roce 2007 získal ocenění Calder Prize, udělované inovativním začínajícím umělcům. Typickým materiálem pro Kempinasovu tvorbu je rozmotaná magnetická páska, která při využití v prostoru působí na různé smysly, což z výsledných instalací činí dynamický zážitek.

Karin Sander (*1957) se narodila v Berlíně. Ve své umělecké tvorbě se zabývá sociálními a historickými konotacemi nejrůznějších situací, jež prezentuje intervencemi v existujících strukturách a institucích. Pracuje s širokou škálou médií, kromě tradiční trojice obraz–socha–architektura se opírá například o vědu a elektronická média.

Bill Viola (*1951) pochází z New Yorku, žije a tvoří v Long Beach. Je jedním z průkopníků využití videotechniky v současném umění. Tematicky se nejvíce soustředí na klasické náměty z lidského života – smrt, zrození, vývoj. V obsahu Violových děl lze rozpoznat různé kombinace námětů ze západních i východních kultur a nejrůznějších náboženství.

Martin Vongrej (*1986) se narodil v Bratislavě, kde doposud žije i tvoří. Ústředním obsahovým námětem jeho děl jsou lidské vědomí a duchovní vnímání. Jako zdroj inspirace slouží Vongrejovi momenty z běžného života, které dále rozvíjí skrze vlastní vědomí a kontakt s okolím.

Heimo Zobernig (*1958) pochází z rakouského Mauthenu. Ve své tvorbě akcentuje především otázky toho, co je to umělecké dílo, jaké jsou jeho funkce a jak je vnímáno ze strany pozorovatele. Aby při tomto zkoumání dosáhl co nejširšího záběru, pracuje Zobernig se všemi možnými formami umění – obrazy, sochami, architekturou, performancí nebo filmovými médii.


Foto: Žilvinas Kempinas, O (Between fans), photo Alan Vouba

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *