Artalk.cz

TZ: Tvárnost paměti – festival umění pro veřejný prostor Pardubic

Tvárnost paměti – festival umění pro veřejný prostor Pardubic / Pardubice / 13. 8. – 11. 10. 2020

Uvědomujeme si, že umění může být výrazným hybatelem změn ve společnosti, a proto se snažíme, aby naše výstavní i vzdělávací projekty reflektovaly aktuální témata a podporovaly otevřenou diskuzi, a to především na lokální úrovni. Prostřednictvím druhého ročníku uměleckého festivalu pro veřejný prostor Pardubic, který bude zahájen 13. srpna a potrvá až do 11. října 2020, uměleckou řečí upozorňujeme na několik pardubických lokalit, jejichž příběhy stojí do jisté míry stranou obecného zájmu. Genius loci těchto míst oslovilo nás i vybrané vizuální umělce a umělkyně, kteří svými projekty zprostředkovávají či naznačují širší kontext, pozapomenuté souvislosti, případně též možné budoucnosti zvolených lokalit. 

Vernisážová cykloprojížďka: čtvrtek 13. srpna 2020 od 16:00
16:00 ~ GAMPA, Příhrádek 5, Pardubice / start vernisážové cykloprojížďky
18:30 ~ OC GRAND, nám. Republiky 1400, Pardubice / vernisáž dočasné performativní instalace Cristiny Maldonado a kol.: Insider
19:30 ~ Art Space NOV, Pernštýnské nám. 49, Pardubice / Wabi Experience – koncert
21:00 ~ Klub 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice / DJ Bingi / afterparty

Autoři dočasných instalací / intervencí: Jan Dudešek (CZ/CH), Comunite Fresca, Kjetil Kristensen (NO), Matouš Lipus, Andrea Sobotková
Další zapojení umělci: Filip Jakš, Lenka Kerdová, Cristina Maldonado (MEX/CZ) a kol., Eliška Perglerová, Ladislav Železný a další
Kurátořka: Šárka Zahálková
Pořádají: GAMPA – Galerie města Pardubic, OFFCITY z. s.

Za finanční podporu patří poděkování:
Statutárnímu městu Pardubice, Ministerstvu kultury ČR
Další partneři: Terén – Centrum experimentálního divadla, p. o., Hvězdárna barona A. Krause – DDM Alfa, MENU z. s., Kruh z.s., Terra Madoda z.s.

Zvláštní poděkování za veškerou pomoc a podporu v realizaci projektu patří:
Janu Mazuchovi, náměstkovi pro kulturu, Martinovi Karasovi, vedoucímu oddělení kultury Magistrátu města Pardubic, Aleši Reiskému z Odboru hlavního architekta
www.gmpardubice.cz | www.otevrenakultura.cz | www.offcity.cz

TVAROVÁNÍ PAMĚTI

Paměť individuální, kolektivní i ta, co je spjata s konkrétními místy a situacemi, je spoluutvářena vyprávěními, předávanými ústně i písemně: prostřednictvím povídaček, na základě osobních zážitků, nebo toho, co jsme kdesi jen letmo pochytili, vědomě načetli v krásné i odborné literatuře, tisku, či zkonzumovali v jiných médiích. Zdánlivě objektivní uchopení minulosti více či méně ovlivňuje pozice vypravěče, jeho subjektivní výklad, ale též společenský a politický systém, kontext doby apod. Jinými slovy: dějiny nepíší velké osobnosti a události, nýbrž jsme to my lidé, kdo příběhy našich předků a jejich činů artikulují a dávají jim konkrétní váhu.

Čas od času je zcela na místě narativ změnit – upozornit na to, že žádnou dějinnou událost či osobní prožitek nedeterminuje pouze jeden příběh. Jen drobný záchvěv a posun vypravěče pak může způsobit nečekané prozření a vibrace, týkající se v aktuálním mezinárodním kontextu např. témat kolonizace nebo nerovností v postavení žen či národnostních a jiných menšin.

Uvědomujeme si, že umění může být výrazným hybatelem změn ve společnosti, a proto se snažíme, aby naše výstavní i vzdělávací projekty reflektovaly aktuální témata a podporovaly otevřenou diskuzi, a to především na lokální úrovni. Prostřednictvím druhého ročníku uměleckého festivalu pro veřejný prostor Pardubic, který bude zahájen 13. srpna a potrvá až do 11. října 2020, uměleckou řečí upozorňujeme na několik pardubických lokalit, jejichž příběhy stojí do jisté míry stranou obecného zájmu. Genius loci těchto míst oslovilo nás i vybrané vizuální umělce a umělkyně, kteří svými projekty zprostředkovávají či naznačují širší kontext, pozapomenuté souvislosti, případně též možné budoucnosti zvolených lokalit.

Sérii dočasných instalací ve veřejném prostoru v průběhu léta a začínajícího podzimu doplňují rovněž živé umělecké akce, procházky a happeningy, jejichž podstatou je jak rozšířené zprostředkování již existujících děl, tak aktivizace dalších lokací a témat paměti města a architektury.

Šárka Zahálková, kurátorka projektu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *