Artalk.cz

TZ: Fiducia program srpen 2020

Fiducia program srpen 2020 / Ostrava / 23. 7. 2020

18. 8. V 18.00 LAUBY ZNOVUOBJEVENÉ
Terénní přednáška historičky a památkářky Romany Rosové.
Velká ulice byla do poloviny 19. století hlavní komunikační trasou Moravské Ostravy, spojovala Vítkovickou a Kostelní bránu. Když byla v roce 1842 centrem náměstí proražena nová komunikace (dnes ulice 28. října), Velká ulice svůj význam ztratila. Proslula pak naopak jako místo nočního života se spoustou šantánů, varieté a vykřičených domů. Domy středověkého původu, které patřily k nejstarším v Ostravě, byly zbořeny v rámci velké asanace v 1. polovině 60. let. Zůstaly po nich pouze sklepy pod úrovní terénu, které ovšem přikrylo na dlouhou dobu parkoviště. Dnes dochází k jejich odkrývání v rámci archeologického výzkumu, probíhajícího kvůli plánované stavbě obytného bloku s podzemním parkovištěm. Historii domů a život ve Velké ulici v minulosti vám přiblíží historička Romana Rosová z Národního památkového ústavu v Ostravě.
Sraz ve Velké ulici u parkoviště vedle Ostravského muzea.

19. 8. V 17.00 FREGATA ROZJÍŽDÍ SE V DÁLKU DO MOŘE ŠIRÉHO
Pásmo ke stému výročí založení Uměleckého svazu Devětsil v rámci festivalu Inverze.
V pásmu kombinujícím hlasy prohlášení a uměleckých textů budou sledovat literární vědci Kateřina Piorecká a Roman Polách, společně s hercem Milanem Cimerákem, cesty nového umění spojené s uměleckým sdružením Devětsil – od jeho založení 5. října 1920 až k jeho rozpadu na přelomu dvacátých a třicátých let. Nastupující generace se vyrovnávala nejen s -ismy předchozích epoch, ale i se sociálními dopady světové války, socialistické revoluce v sovětském Rusku, společenskými proměnami či vznikem nového státu. Prvotní příklon k sociálním tématům, odmítnutí pevné umělecké formy a inspirace primitivismem záhy nahradil obdiv k pulsujícímu velkoměstu a novému tvaru diktovanému konstruktivismem. Umění se mělo stát součástí každodennosti kohokoliv, kdokoliv mohl umění tvořit.

30. 8. 10.00–18.00 CELODENNÍ VÝLET PO STOPÁCH HORNICKÉ KRAJINY SLEZSKÉ OSTRAVY
Průvodci: Zdenka Rozbrojová, Martin Strakoš, Ivan Motýl a Pavel Hruška
Výlet povede hornickou krajinou Slezské Ostravy, která byla v roce 1920 největším hornickým městem v ČR. Zachované domky hornických kolonií Salma a Zvěřina, malebné rybníčky, krásné vyhlídky, zarostlé haldy s unikátními druhy rostlin a živočichů, koňská stezka, vyhlídka jako v Amazonii s hornickými znaky vytesanými v kameni a další zajímavosti vás čekají na našem dalším celodenním výletě. Doporučujeme pevnou obuv.
Sraz v 10.00 na terminálu Hranečník.

31. 8. V 18.00 PAMĚTNÍ DESKA OBĚTEM KOMUNISTICKÝCH PROCESŮ V OSTRAVĚ – VÝSTAVA
Vernisáž výstavy soutěžních návrhů.
Vítězem veřejné soutěže na pamětní desku věnovanou čtyřem ostravským vykonstruovaným komunistickým procesům navazujícím na monstrproces s Miladou Horákovou (tzv. procesy Buchal a spol.) se stal sochař Petr Szyroki. Odborná porota hodnotila 7 soutěžních návrhů od šesti autorů, vítězný návrh získal sedm hlasů z osmi. Se všemi návrhy se veřejnost bude moci seznámit na výstavě ve vstupních prostorách Antikvariátu a klubu Fiducia, která bude zahájena za účasti vítěze soutěže i členů poroty.
Soutěž vypsal ostravský Antikvariát a klub Fiducia v květnu tohoto roku ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, zástupci politických vězňů 50. let, Tělocvičnou jednotou Sokol Moravská Ostrava 1, Gymnáziem Olgy Havlové a Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity.

DO 27. 8.  JOSEF MLADĚJOVSKÝ: „VIDÍM LIDI, VYPADAJÍ JAKO STROMY.“
Pokračování výstavy v galerii Dole.
Ústřednímu tématu své tvorby – otázce pravdy a možnosti jejího zobrazení uměleckými prostředky – zůstává Josef Mladějovský věrný i v sérii svých současných prací, které před pár měsíci vystavil v olomoucké Telegraph Gallery a které teď v Galerii Dole prezentuje i ostravskému publiku. Využívá tradiční malířské techniky probarvené a leštěné sádrové hmoty, známé pod názvem štukolustro. To bylo od baroka využíváno především jako náhražka výrazně dražšího mramoru. Mělo tedy šálivě odvádět pozornost od skutečnosti, přeneseně tedy i od pravdy. Paradoxně ale v novém autorském zužitkování a v konotaci se svou vlastní historií otázku opravdovosti otevírá v nových souvislostech, v nichž se „fake“ realizovaný ve hmotě ne jako náhražka, ale jako svébytný umělecký tvar stává pravdou hmotné skutečnosti. Kurátor: Martin Mikolášek.

DO KONCE SRPNA DUŠAN ŠIMÁNEK – AKT 
Pokračování výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.
Fotograf Dušan Šimánek stojí jakoby na rozhraní toho, co se u nás považuje za uměleckou fotografii a tzv. umění používající médium fotografie. Věnuje se rovněž reklamní a módní fotografii. Jeho volná tvorba je pozoruhodná a jeho práce jsou zastoupeny v důležitých zahraničních sbírkách, jako jsou například Centre Pompidou v Paříži či JCA v Tokiu. Dušan Šimánek již ve FGF vystavoval v roce 2011 soubor Okna, kde jsme – stejně jako v asi nejznámějším cyklu Ticho – mohli vidět autorův zájem o abstraktní obrazy vytržené z okolní reality. Série nepříliš známých černobílých aktů z konce 90. let 20. století je naprosto precizní ukázkou práce s fotografii. Její schopnosti v zprostředkování reality jsou vytěženy na maximum. Na fotografiích tělo hraje roli nositele krásy, asociační ikony, či přímo odkazu k výtvarnému umění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *