Artalk.cz

TZ: Přehodnocování úlohy člověka ve vztahu ke krajině v Galerii Hraničář – program na červenec

Přehodnocování úlohy člověka ve vztahu ke krajině v Galerii Hraničář – program na červenec / Ústí nad Labem / 7. 7. 2020

Výstava a doprovodný program Poslední den stvoření zkoumá současný vztah společnosti ke krajině a věnuje se kontroverzním aspektům rekultivace přírody. Letní program výstavy, zaměřený na témata obnovy krajiny, péče o půdu, promýšlení kolektivní imaginace a nového přehodnocování úlohy člověka ve vztahu ke krajině, je výsledkem výzkumu a koncepce Martiny Johnové, Anny Remešová a Barbory Kropáčkové a bude probíhat na různých místech v Ústeckém kraji. 

Pokud umělci i aktivisté chtějí přispět k možným lokálním změnám, musí se účastnit debaty o současných problémech a tématech. Proto jsme k datu 16. 7. připravili akci s názvem Volně k rekultivacím – moderovaný večer o krajině a lidech. Série krátkých prezentací umělců, umělkyň, odborníků a odbornic zabývajících se tématem obnovy krajiny, ekologii a udržitelnému způsobu života. Prezentační večer a následný kulatý stůl představí osobnosti spojené s lokálními spolky a iniciativami z Chomutova, Litvínova, Mostu, Teplic a Ústí nad Labem. Účast přislíbili: Jindřich Andrš (dokumentarista, autor filmu Nová Šachta), Dagmar Šubrtová (umělkyně a kurátorka), Ana Vavanová (skautka, členka teplické Fridays for future) a Tereza Dvořáková (antropoložka a předsedkyně Ženského spolku v Chomutově).

Výstava Poslední den stvoření neposkytuje žádné jednoznačné odpovědi na naše nejpalčivější otázky týkající se půdy a zdevastovaného životního prostředí, ale navrhuje přeskládat vztahy a znaky v obraze krajiny, který spoluutváříme. K tomu na výstavě nabádá umělkyně Marie Lukáčové a poukazuje na proměnu vztahů, na potřebu sdílení, jež byla v průběhu staletí narušena. Právě Marie Lukáčová se stane ve čtvrtek 30. 7. moderátorkou diskuze na téma Jak mluvit s dětmi o citlivosti k přírodě? Diskuze se zaměří na hledání způsobů, jak problémy společnosti a mladých lidí kriticky rozkrývat a jak podpořit výuku environmentální výchovy na školách? Moderované diskuze se zúčastní Barbora Kleinhamplová (umělkyně, členka Institutu úzkosti a Futuropolis), Miloslav Kolenatý (proděkan na Fakultě životního prostředí UJEP) a Karolína Kostínková (učitelky v Lesní školce venku).

V promýšlení o stavu současné krajiny může být vizuální umění spojencem – a taky by mělo být, protože v průběhu dějin naší představu o přírodě do značné míry spoluutvářelo. Proto se v sobotu 1. srpna vydáme s botanikem a odborníkem na krajinou ekologii Janem Albertem Šturmou do oblasti Radovesické výsypky mezi Bílinou a Kostomlaty. Dříve chráněné území muselo ustoupit záměrům těžebních společností vybudovat zde výsypku, kam se ukládaly skrývkové zeminy z nedalekého povrchového hnědouhelného dolu. Původně pestré prostředí zaniká a je nahrazeno urovnanou plání, která je následně zemědělsky či lesnicky obhospodařováno. Naopak v nerekultivovaných částech se vyskytují drobné tůně, které zadržují srážkovou vodu a vytvářejí cenné biotopy. Biologové, kteří v této nově vznikající krajině organismy studují, poukazují na pestrost prostředí ponechaného samovolnému vývoji a volají po uplatnění spontánní sukcese v rámci rekultivací.

Celý půlroční program Galerie Hraničář se v důsledku snaží i skrze umění vnášet do veřejného prostoru důležitou diskuzi a mluvit o těchto tématech. Ve čtvrtek 16. 7. dále proběhne dílna Barvení rostlinami a experimentální venkovní laboratoř s Lucií Králíkovou, Anežkou Vítkovou a Pavlínou Loskotovou. V nejbližším okolí města, u řeky nebo na zahradě jsme nasbírali rostliny, které využijeme k obarvení vlny, stuhy, bavlnek nebo oblečení. A další čtvrtek 23. 7. bude promítán film Hnůj vezdejší a následná diskuze s autorkou Nikolou Krutilovou. Film zachycuje observační metodou dění v hospodářském areálu a zobrazuje jednu z podob zemědělství v 21. století.

Během prázdnin zůstává naše otevírací doba nezměněna s jednou výjimkou. V sobotu a neděli budeme mít během prázdnin zavřeno. Program je průběžně doplňován a aktualizován na webu www.hranicar-usti.cz.

LÉTO U VODY
Hraničářská letní škola environmentální výchovy pro děti.
Registrace na skoly@hranicar-usti.cz
Po 20/7— Pá 24/7

Podcast Hraničář — Milada a Zemědělství — audio nahrávky a diskuze o lokálních tématech doplněná o autorský field recording
https://soundcloud.com/hranicar

Poslední den stvoření / The last day of creation
12. 3. – 28. 8. 2020
www.hranicar-usti.cz/galerie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *