Artalk.cz

TZ: Česká kaligrafie Iroha / Hatai

Česká kaligrafie Iroha / Hatai / Galerie kritiků / Praha / 7. 7. 2020

Místa a termíny výstav:

1/ Účast tří českých umělců (Petra Vitásková, Jan Vašák, Jan Straka + Zdeněk Sklenář in memoriam) na výstavě japonské kaligrafie „Hatai“, pořádané Toyo Shodó Geijutsu Gakkai (Asociací orientálního kaligrafického umění) v galerii Hiltopia Art Square, Shinjuku, 28. 5. – 7. 6. 2020.

2/ Výstava „ České kaligrafie“ v galerii Českého centra v Tokiu při Velvyslanectví České republiky v Japonsku, 10.7.-7.8.2020, s účastí 3 japonských hostů z Asociace kaligrafů výstavy Hatai, založená na prezentaci školy kaligrafie Petry Vitáskové v Praze (celkem 20 děl vybraných žáků ze seznamu v příloze) s čestným představením 3 děl protagonisty české kaligrafie Zdeňka Sklenáře (in memoriam).

3/ Výstava kaligrafie Petry Vitáskové a jejích žáků (30 autorů) v Gallery Ando, Tottori City, prefektura Tottori v Japonsku, 15. 6. – 21. 6. 2020 (posouvá se na příští rok).

Výstava včetně účasti 3 japonských umělců a klasických děl Zdeňka Sklenáře se koná v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze, v termínu 2. 7. – 28. 7. 2020.

Bude doprovázena besedou s autory, popřípadě workshopem, před zakončením výstavy.

V roce 2020 oslavují Česká republika a Japonsko 100. výročí vzájemných vztahů,  provázených dlouholetou kulturní spoluprácí i ve výtvarné oblasti. Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA rozvíjejí již několik let na základě pravidelné výměny výstav systematickou prezentaci současné japonské kaligrafie, jejíž výuka našla své nadšené stoupence i u nás. Projektu 3 výstav vysílaných do Japonska předchází zkušenost s uspořádáním dvou mimořádných kaligrafických výstav „Hatai“ a „Posvátná hora Fudži“ (2017), poté výstava „Poezie a obraz“ (2019), jež uspořádaly Sdružení kritiků umění a teoretiků / Česká sekce AICA v Galerii kritiků v Praze.
Již rok 2017 představoval významné výročí v mezinárodním kontextu česko-japonských vztahů, kdy si obě země připomněly 60. výročí obnovení diplomatických vztahů po 2. světové válce. Tématem japonské dvojvýstavy v rámci „Roku české kultury v Japonsku 2017“ v ČR se tudíž stala špičková kaligrafická tvorby Hatai v květnu, a v září 2017 obohacená o tušovou malbu a vizuální poezii s monotematickým zadáním Posvátné hory Fudži. Do Japonska vyslala Galerie kritiků v roce 2017 dvě tematické výstavy „Metaplay Praha-Tokyo“ a „Krajina jinak / Another Landscape – „Yohei Kina a Josef Achrer“.

Styl kaligrafie nazývaný „hatai-sho“ označuje vysoce kreativní a individualistický výraz tradičního asijského umění, doslova překládaný jako „destrukce písma“. Vyjadřuje poučení ze starobylého piktografického psaní japonských znaků poté, co byly uvedeny v 6. století do Japonska z Číny, a před tím, než prošly formální redukcí složitého tvaru. V určité stylizaci styl „hatai“ sdružuje ve svém vyjádření i písmo původních dvou abeced, jež ve starém Japonsku fungovaly ještě před zavedením čínských znaků, a později dostaly jen partikulární gramatickou funkci s omezeným vyjadřováním výnamů.

V září 2017 proběhla prezentace japonských umělců nejen v kaligrafii, ale i v tušové malbě, doprovázené poezií a ztvárňující jeden z hlavních vizuálních symbolů Japonska – posvátnou horu Fudži.

V roce 2019 se v Galerii kritiků konala výstava „Verš a obraz / Poetry and Image“, věnovaná vzpomínce přátel na Petra Geislera, vynikajícího japanologa a kaligrafa, básníka a filosofa, u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí, pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR a Česko-japonské společnosti, opět za účasti 4 japonských hostů z kaligrafické asociace Hatai. Představila kromě děl umělce poprvé i tvorbu Petry Vitáskové a pro velký úspěch se stala příslibem spolupráce, vrcholící dnešním projektem v roce 2020.

Petra Vitásková se vyučila kaligrafii v japonské škole kaligrafického sdružení Nihon Shodo Kyoiku Gakkai, Tokyo (Výukové a výzkumné sdružení japonské kaligrafie v Tokiu) . Od roku 2001–2005 studovala pod vedením mistryně Akiko Crowther a v letech 2005–2008 ji školila prof.Kaori Ishijima. Své práce vystavovala v Česku, Barceloně či na Novém Zélandu, v roce 2019 poprvé samostatně v Japonsku. Dosáhla 6. výkonnostního stupně (dan) v různých disciplínách kaligrafie (psaní čínských znaků, básní i súter v různých formátech) a absolvovala zkoušku Shi-kjó, jež ji opravňuje kaligrafii vyučovat. Od roku 2006 vede kurs kaligrafie jednou týdně na Malé Straně v Praze ve spolku zvaném IROHA. Spolupracuje na kaligrafických výstavách v Japonsku i Česku a připravuje české žáky na zkoušky v japonské škole. Jejich školní výstavu v Galerii Ando v Tottori v roce 2021 organizuje uznávaný japonský mistr kaligrafie Hokai Shibayama.

Autoři kaligrafie zpracovávají japonské znaky v tradičních i volných stylech. Obsahově zařadili do svého obrazového vyjádření i slovo, básně a japonská přísloví. Kaligrafie jsou stylově adjustovány do svitků či podlepovány tradičním způsobem, buďrámovány do obrazů anebo nalepeny na desky. Některé práce jsou prováděny přímo na tuhém papíře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *