Artalk.cz

TS: Čas sluhov

Stanislava Batelová-Michalčeková, Jozef Baus, Daniel Bidelnica, Lenka Boťanská-Andrášiová, Sylvia Brezianska-Drexlerová, Alexander Bugan, Stanislav Černý, Libuša Čtveráková, Jozef Danč, Velin Dinev, Anton Gábrik, Gabriela Gásparová-Illéšová, Marián Huba, Ladislav Chamuti, Jozef Jaňák, Peter Jasenský, Oľga Johanidesová, Eduard Kalický, Alexander Kiss, Záboj Bohuslav Kuľhavý, Milan Marciňa, Peter Orvan, Štefan Polák, Ever Púček, Ján Raška, Georgi Stoianov, Todor Terziev, Milan Valášek / Čas sluhov / Kurátori: Ľudmila Kasaj Poláčková, Adrián Kobetič / Nitrianska galéria / Nitra / 19. 6. – 6. 9. 2020

Názov: Čas sluhov

Miesto: Reprezentačné sály, Nitrianska galéria

Kurátori: Ľudmila Kasaj Poláčková, Adrián Kobetič

Trvanie: 19. jún – 6. september 2020

Vystavujúci autori: Stanislava Batelová-Michalčeková, Jozef Baus, Daniel Bidelnica, Lenka Boťanská-Andrášiová, Sylvia Brezianska-Drexlerová, Alexander Bugan, Stanislav Černý, Libuša Čtveráková, Jozef Danč, Velin Dinev, Anton Gábrik, Gabriela Gásparová-Illéšová, Marián Huba, Ladislav Chamuti, Jozef Jaňák, Peter Jasenský, Oľga Johanidesová, Eduard Kalický, Alexander Kiss, Záboj Bohuslav Kuľhavý, Milan Marciňa, Peter Orvan, Štefan Polák, Ever Púček, Ján Raška, Georgi Stoianov, Todor Terziev, Milan Valášek

Výstava prináša otvorený a sebakritický pohľad inštitúcie do svojich zbierok, z ktorých bola veľká časť zoskupená v období, príznačne nazvanom kurátormi ako Čas sluhov.

Čas sluhov je dokumentačnou introspekciou do akvizičnej minulosti galérie. Kurátori  sa rozhodli prezentovať časť zbierkového fondu. Bez hodnotiacich kritérií tvoria tematické okruhy, ktoré by sa mohli zdať ako prvoplánové či nezmyselné, pričom však bez váhania napokon priznávajú, že takými aj sú. Na prvý pohľad sympatické témy ako zvieratká, hudba či vesmír sa po vystavení stávajú razom vtipnou i desivou prechádzkou vlastným svetom „vkusu“ jednej epochy. Cesta prezentovaných diel do depozitárov Nitrianskej galérie bola čiastočne pochlebovaním či istou provinčnou zakomplexovanosťou, alebo len sladkou nevedomosťou.  Súbor vystavených malieb a sôch sa vďaka netypickej inštalácii stáva akýmsi humorne odľahčeným absurdným súborom diel.

V projekte ide o inštitucionálnu introspekciu, ktorá je potrebná pri ďalšom odbornom smerovaní – Čas sluhov nepatrí k tradičnej prehliadke diel zo zbierok, nie je ani výstavou v pravom slova zmysle. Expozícia pracuje s osobným vkusom návštevníka, jeho úsudkom a poznaním i poznávaním historického kontextu. Zároveň ide kurátorsky návod ako (s)poznať vystavené „nevystaviteľné umenie“ 70., 80. a sčasti 90. rokov 20. storočia. Týmto projektom kurátori dospeli do bodu, kedy  si uvedomili, že je potrebné poukázať na niektoré aspekty z minulosti inštitúcie, ktorú by radšej prehliadali a popierali ju, avšak uvedomenie si neudržateľnosti tohto spôsobu ignorancie dospelo do bodu vytriezvenia, kedy ide o priznanie si a pomenovanie slabosti, ktorá bola prítomnou súčasťou v (ne)odbornom smerovaní inštitúcie v minulosti. Čas sluhov je o precitnutí, zobudení sa zo sna o múzeu s fantastickými zbierkami, ale aj odľahčeným zrkadlením spoločenskej paradigmy a jej rôznych (mocenských, priateľských, odborných) vzťahov, kde figurovali (ne)viditeľní  sluhovia času.  Čas sluhov je najmä o kritike akvizičnej politiky galérie.