Artalk.cz

TS: Distant Nature

Jiří Černický, Anton Čierny, Josef Dabernig, Endre Koronczi, Oto Hudec, Richard Kitta, Šárka Koudelová, Zuzana Križalkovičová, Jan Pfeiffer, Plateauresidue, Dejan Radovanovic, Oliver Ressler, Pavla Sceranková, Svetlana Spirina, Magda Tothova, Moira Zoitl & Sajan Mani, Vanessa White / Distant Nature / Kurátor: Katarína Balúnová / MAO / DIG v priestoroch K13 – Kasárne Kulturpark Košice / 5. 6. – 3. 8. 2020

Aký je náš vzťah k prírode? Koncept prírody je notoricky nejednoznačný, návrat do prírody v mnohých ohľadoch problematický a odpovedať si na otázku, nakoľko chrániť prírodu pred nami, ktorí sme jej súčasťou, je neľahké. Interpretácia a rekonštrukcia nášho vzťahu k prírode pritom súvisí s hospodárskymi, sociálnymi, politickými a kultúrnymi zmenami v čase.

Historik Lynn White vo svojej často citovanej eseji o historických koreňoch environmentálnej krízy tvrdí, že práve základné prvky židovsko-kresťanského myslenia sú príčinou nadmerného využívania prírody, a to udržiavaním nadradenosti ľudí nad všetkými ostatnými formami života na Zemi a prostredníctvom znázorňovania prírody ako stvorenej na svojvoľné použitie. Momentálna inklinácia k prírode je jedným z dôsledkov kolapsu západnej metafyziky. Táto nová situácia prináša oslobodenie, avšak zároveň vyvoláva pochybnosti o normatívnych rámcoch našej spoločnosti. Súčasnou tendenciou je hľadanie symbiózy s prírodou proti nadvláde a kontrole.

Kritiku dominancie nad prírodou a / alebo (negatívneho) vplyvu sociálno-politického a technologického rozvoja na životné prostredie obsahujú práce umelcov Anton Čierny, Endre Koronczi, Oto Hudec, Plateauresidue, Oliver Ressler a Magda Tothova, kým Jiří Černický, Richard Kitta, Jan Pfeiffer a Dejan Radovanovic zaznamenávajú tento vplyv bez hodnotenia situácie.

Umelci Pavla Sceranková a Moira Zoitl & Sajan Mani sa zaoberajú vplyvom človeka na prírodu cez prácu, pričom sa môže jednať o záhradníčenie ako relaxačnú víkendovú aktivitu, ako aj o transhistorickú otázku vlastníctva a vyvlastnenia zeme.

Dôležitou súčasťou hľadania a nastolenia vzťahu s prírodou môže byť telesná skúsenosť, fyzický kontakt až ponorenie sa do prírody. Umelci Josef Dabernig, Šárka Koudelová, Zuzana Križalkovičová, Svetlana Spirina a Vanessa White vo svojich prácach zobrazujú telo a prírodu diferentnými prístupmi, od dokumentačného záznamu  po intímnu výpoveď.

Viac ako 20 vybraných medzinárodných umeleckých videí a filmov od 17 autorov bude predstavených postupne, každé v rozpätí niekoľkých dní, od 5. júna do 3. augusta 2020. Premietanie smerované do verejného priestoru mesta prebehne paralelne v Knoll Galerie Wien, Fotograf Gallery Praha a MAO / DIG v priestoroch K13Kasárne Kulturpark Košice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *