Artalk.cz

TZ: Výstava Poslední den stvoření pokračuje v terénním doprovodném programu a bude prodloužena do konce srpna

Výstava Poslední den stvoření pokračuje v terénním doprovodném programu a bude prodloužena do konce srpna / Galerie Hraničář / Ústí nad Labem / 12. 6. 2020

Mezinárodní skupinová výstava Poslední den stvoření v Galerii Hraničář se věnuje kontroverzním aspektům rekultivace krajiny. Výstava zkoumá současný vztah společnosti ke krajině, který se projevuje přesvědčením, že je možné jakýkoliv kus krajiny vytěžit, uhlí spálit a zpětně půdu buď zavodnit nebo zúrodnit bez dalekosáhlých důsledků. Zároveň výstava hledá funkční řešení pro budoucnost krajiny. Autoři a autorky výstavy a aktivizačního doprovodného programu apelují na otázky, zda můžeme krajinu vytěžit a bez následků opět zúrodnit? Jsou umělá jezera vhodným způsobem rekultivace těžbou či průmyslem poškozené půdy? Jak přistupovat ke krajině v době klimatických změn? Po uvolnění karantény se program vrací zpátky do běžného provozu. 

V sobotu 13. 6. pořádá Galerie Hraničář a etc. galerie Společný výlet na výstavu Poslední den stvoření a k jezeru Milada. Protože se výstava koná v souvislosti s plánovanými urbanisticko-krajinářskými úpravami jezera Milada, povede terénní doprovodný program návštěvníky k jeho břehům. Krajinná ekoložka z Fakulty životního prostředí UJEP Diana Holcová okomentuje nedávnou i současnou podobu jezera. Jak vypadají proměny ústecké krajiny v posledních 50 letech? Kde stály zaniklé obce a kde mokřady? A jakým společenstvům se daří na Miladě dnes? Od jezera máme mnoho očekávání – z různých úhlů pohledu a zájmů a otázkou je, jak mohou být, za současného stavu, naplněna. Výstavou návštěvníky a návštěvnice provedou kurátorky Martina Johnová a Anna Remešová.

Na tematiku jak mohou správné rekultivační strategie přispět v boji proti suchu naváže přednáška s názvem Využití přírodních procesů při obnově krajiny profesora Jana Frouze z Biologického centra Akademie věd (18. 6.). Návštěvníci a návštěvnice se dozvědí, jak probíhají současné výzkumy na rekultivovaných výsypkách na Sokolovsku a jak pomáhají v pochopení interakcí mezi rostlinami a půdou během sukcese – přirozené obnovy.

Během nuceného uzavření veřejných kulturních institucí připravili umělci, kurátoři a lektoři alternativní edukační programy pro žáky a pedagogy.

V rámci zachování kontinuity výstavního projektu vzniklo několik on-line aktivit: Cesta chleba — pracovní listy a galerijní animace; Les, Voda, Kameny — plošková animace; #suchyMEME — soutěž internetového memu s tématikou sucha; a Podcast Milada — audio nahrávky a diskuze o lokálních tématech doplněná o autorský field recording.

Letní doprovodný program k výstavě Poslední den tvoření nese název Léto u vody. Jedná se o první letní školu pro děti s tematikou environmentální výchovy. Hry, dílny, výlety a exkurze mohou poskytnout odlehčovací program pro rodiny v době pokoronavirové. Během výletů do přírody se zkušenými lektory se děti seznámí pomocí jednoduchých i složitějších pokusů a názorných ukázek v podobě her a cvičení s tématem vody v krajině. Kde se voda bere? Kam teče, co v ní žije a jak ovlivňuje celou krajinu? Proč je dnes vody málo? Cílem je porozumět důležitosti změn, které mají dopad nejen na krajinu, ale i na člověka s ohledem na lokální prostředí severních Čech s desítkami kilometrů povrchových uhelných dolů procházejících obnovou, která přináší zásadní změnu v tomto regionu. Termín: 20—27/7 (Po—Pá) / 8—16 h.

Program je průběžně doplňován a aktualizován na webu www.hranicar-usti.cz.

Podcast Milada — audio nahrávky a diskuze o lokálních tématech doplněná o autorský field recording
https://soundcloud.com/hranicar 

Les, Voda, Kameny — plošková animace – audiovizuální nahrávky jsou publikované na veřejně přístupném serveru YouTube pod vlastním profilem Hraničáře.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLodEiJGiVEYHzQNyeMnh5uaGsQ4E5LUrP
https://hranicar-usti.cz/galerie-hranicar/galerijni-animace-online/

Cesta chleba — pracovní listy a galerijní animace – audiovizuální nahrávky jsou publikované na veřejně přístupném serveru YouTube pod vlastním profilem Hraničáře. https://www.youtube.com/playlist?list=PLodEiJGiVEYGWmyUucZKLclX-0aQsIA4V
https://hranicar-usti.cz/ploskova-animace-aneb-vytvorte-si-vlastni-film/

#suchyMEME — soutěž internetového memu s tématikou sucha – hlavním prostorem pro prezentaci je samostatný profil na sociální síti Instagram a dále pak prezentace výstupů na webu Hraničáře (po skončení soutěže).
https://www.instagram.com/suchymeme/?hl=cs
https://hranicar-usti.cz/suchy-meme/ 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *