Artalk.cz

TZ: Morfologie

Morfologie / kurátorka: Iva Mladičová / Kabinet T. / Zlín / 25. 5. – 25. 7. 2020

ELIÁŠ DOLEJŠÍ – MARIE JAROŠINCOVÁ – ROSWITHA MAUL – PETRA SKOŘEPOVÁ – TOMÁŠ VOVES

Výstava se prostřednictvím metafory o morfologii zabývá vzájemnou prostupností a transformovatelností vegetativních, tělesných a abstraktních tvarů. Neodkazuje k ideálním formám, ale nachází podnětnost v živém, jež je autory invenčně přesahováno, se snahou daný tvar/situaci interpretovat. Z hlediska výtvarného výrazu vystavený soubor na jedné straně směřuje k surrealistickému pojetí a na jiné ke konceptuálnímu. Sféra rostlinná, živočišná a lidská. Vegetativní, zoomorfní, antropomorfní. Zdánlivě přesně určené kategorie, ve skutečnosti ale neoddělitelně propojené. Nejen ekologicky, tedy vztahově, ale také z hlediska vnějších morfologických podobností. Otevírá se tak prostor rozhraní, jenž je současně místem interaktivní vzájemnosti.

Sochařské objekty ELIÁŠE DOLEJŠÍHO zviditelňují výrazové prostory mezi vegetativním, tělesným a industriálním. Autor současně podnětně pracuje s konstruktivistickou formou. Překračování hranic je bytostně přítomno v sochách a grafikách MARIE JAROŠINCOVÉ, neboť reflektují extrémní psychické a fyzické stavy zakoušené při vytrvalostním sportu. Autorku zajímá rozhraní antropomorfní a abstraktní formy. ROSWITHA MAUL prozkoumává prostřednictvím své instalace možnosti propojení „druhů“ v rámci samotné výstavy. Používá formu síťové struktury, odkazuje k fylogenetickému stromu, systematizování a větvení. PETRA SKOŘEPOVÁ (nar. 1991) svými objekty zprostředkovává cyklický princip života obecně, klíčová je pro ni ekologická vztahovost přírodních elementů a působení lidského faktoru. Momentem živého rozhraní mezi vegetativním a tělesným se zabývá ve svých sochách TOMÁŠ VOVES (nar. 1992), zajímají jej především principy růstu dřevin, neustálá provázanost procesů umírání a znovuobnovování.

Výstava Morfologie se zaměřuje na všudypřítomnost tvůrčího principu zakódovaného v přírodních formách, zviditelňuje sochu-objekt-instalaci jako zprostředkující téma primární životní energie, téma vztahů mezi prvky celku, jež spočívají v samotném základu původního významu slova ekologie.

ELIÁŠ DOLEJŠÍ (nar. 1982) studoval v letech 2003–2004 na Fakultě umění Ostravské univerzity (ateliér M. Kotrby) a v letech 2007–2013 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér sochařství II, J. Zeithamml; roku 2009 uskutečnil stáž v ateliéru hostujícího umělce J. Merty, 2009). Samostatné výstavy: Drobná práce (s V. Míčou), Galerie Jelení, Praha, 2011; Zrcadlení, Nau Gallery, Praha, 2015; Vnitřní horizont, Výklady AXA, Praha, 2015; Napřed uhořet (s I. Pinkavou), Galerie výtvarných umění, Ostrava, 2018. Účast na společných výstavách: Vítání jara, Galerie AVU, Praha, 2012; Místo sochy, kostele sv. Vavřince, Klatovy, 2015; Sochy v zahradě, Kroměříž, 2015; Dolejší – Kaplan – Míča – Spirova – Velická, zámek Klenová, 2018; Artikl – Sedm let s uměním, GASK, Kutná Hora, 2020 aj.

MARIE JAROŠINCOVÁ (nar. 1992) absolvovala v letech 2013–2019 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér grafiky I, J. Lindovský, 2013–2017; Ateliér sochařství I, L. Rittstein, 2017–2019). V loňském roce se zúčastnila společné výstavy Sochařská náplavka 2019 – ateliéry AVU, Rašínovo nábřeží, Praha.

ROSWITHA MAUL (nar. 1982) studovala v letech 2007–2008 na Institut für Künstlerische Keramik und Glas, Höhr-Grenzhausen a v letech 2009–2017 na Hochschule für Bildende Künste Dresden (W. Mundt, M. Honert a E. Bosslet). Samostatné výstavy: Aus der Form, Grafikladen-Projekt Raum am Weissen Hirsch, Dresden, 2013; UmweltBundesAmt, Stiftung-Bauhaus, Dessau, 2015; Das Glühwürmchen, instalace ve veřejném prostoru, Landeshauptstadt Dresden, Amt für Kultur und Denkmalschutz, 2016; Formatsprengung, MinimalArtGallery, Dresden, 2019. Od roku 2008 se zúčastnila řady společných výstav.

PETRA SKOŘEPOVÁ (nar. 1991) studovala v letech 2011–2014 na Západočeské univerzitě v Plzni (Fakulta Ladislava Sutnara, ateliér Kniha a tvarování papíru) a v letech 2013–2019 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér nových médií, M. Huemer, 2013; Ateliér sochařství II, T. Hlavina, 2017–2018; Ateliér intermediální tvorby III, T. Vaněk, 2013–2019). Roku 2019 proběhla její samostatná výstava Brambory na osmičce, Ukradená galerie, Praha, 2019. Společné výstavy: Bokem, galerie Hybernská, Praha, 2017; 9 věcí, Galerie Jelení, Praha, 2017; Svět je něčím víc než jen problém, který je potřeba vyřešit, Také Care festival, Praha, 2019 aj. Spoluzaložila webovou platformu Artbiom k setkávání současného umění a ekologie.

TOMÁŠ VOVES (nar. 1992) absolvoval v letech 2013–2019 pražskou Akademii výtvarných umění (Ateliér sochařství II, J. Zeithamml, 2013–2015; Ateliér figurálního sochařství a medaile, V. Míča, 2015–2019); v letech 2016–2017 uskutečnil stáž na Taipei National University of Arts (Tchaj-wan). Zúčastnil se několika společných výstav, např. Mladá současná socha, Klub Samaří, Praha, 2013; Pokoje, Praha, 2015; Sochařská náplavka 2019 – ateliéry AVU, Rašínovo nábřeží, Praha; Take Care, Františkánská zahrada, Praha, 2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *