Artalk.cz

TZ: Filip Kůrka, Matouš Háša

Filip Kůrka, Matouš Háša / Stopa hada / kurátor: Petr Vaňous / The Chemistry Gallery / Praha / 19. 6. – 26. 7. 2020

Výstava Stopa hada propojuje dva autorské světy mladých umělců. Výrazový svět malířství a sochařství. Zatímco pro malíře Filipa Kůrku je směrodatná tematizace „cesty“, ve smyslu teologicky podbarveného a sebezpytujícího poutnictví, pro sochaře Matouše Hášu jsou to impulzy a prvky aktivismu, které ovlivňují jeho vztah ke klasické figurální soše a její aktualizaci. Současný generační pocit, který je tu v obou případech jasně deklarován, vychází z individuálního přístupu k uměleckému výrazu. Ten je nacházen nikoliv v principech a svodech technologického vývoje a v osvojení jeho oslnivých produktů, nýbrž v práci s určitým druhem nadčasové senzitivity. Nadčasové v tom smyslu, že se tato sensitivita nezříká minulých zkušeností, které jsou uloženy v dílech umění (literatuře, výtvarném umění). Nejedná se tu však o tzv. „inspiraci“ minulostí, respektive jejím povrchem, nýbrž o vědomí určitých principů, které se ve formách minulosti symbolicky ukládají a které nelze redukovat a jednou provždy přemazat žádným kolektivně nastaveným mechanismem či jeho teoretickými deriváty (ideologií).

Filip Kůrka (*1993), čerstvý absolvent AVU u prof. Jiřího Petrboka, původně student prof. Martina Mainera. Kůrka je především znám jako tvůrce pornografických motivů, pomocí kterých kritizoval naši konzumní společnost. Kůrkův štětec se během studia na AVU neustále proměňoval, obrazy počínajíc hyperrealismem byly nahrazovány a prokládány expresivním projevem. Dnes, rok po jeho absolventské práci, si osvojil romanticko-fantazijní malířský styl, opouští pornografické náměty, upřímně lituje svých hříchů a řeší otázky svého bytí.

Matouš Háša (*1992) mladý, nikoli však začínající sochař, se pro svou profesi rozhodl již ve 14 letech fascinován osobností Michalengela Buonarottiho. V reakci na současné kulturní a sociální dění používá média figurální plastiky, kterou zasazuje do ikonografických kontextů jako reminiscenci na symbolické až archetypální vyobrazení. Ve své práci čerpá z kořenů západní kultury, které přenáší do podoby psychoanalytického portrétu postmoderního člověka. Háša je absolvent AVU z roku 2018 v ateliéru figurálního sochařství Vojtěcha Míči.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *