Artalk.cz

TZ: Rekonstrukce kulturního domu Repre v tomto roce nezačne

Rekonstrukce kulturního domu Repre v tomto roce nezačne / Most / 8. 6. 2020

Na zasedání Zastupitelstva města Mostu  konaného 23. dubna 2020 vyplynulo z rozpravy k bodu mimořádná rozpočtová opatření, že oproti původnímu plánu, rekonstrukce kulturního domu Repre v tomto roce nezačne. Částka 20 milionů vyčleněná na zahajovací práce byla už částečně využita na jiné výdaje. Znamená to, že vedení města má nyní více času na přehodnocení celého plánu stěhování městské knihovny do kulturního domu. 

Zdroj, záznam z posledního zastupitelstva města Mostu, čas ve videu 26:27, video: https://www.youtube.com/watch?v=BHBmIVkOMdc

Město Most tvoří nový strategický plán rozvoje města, aktivním občanům se nabízí reálná možnost promluvit do komunální politiky 

Město Most již několik let vytváří a obnovuje tzv. strategický plán rozvoje města. Jedná se o dokument, který vzniká v systému na sebe navazujících jednání. Diskusní platformy bývají zpravidla otevřené jak politickým představitelům města, úředníkům, odborníkům, tak by měly být otevřeny i laické veřejnosti. Vzniká tak konsenzus na vizi i dílčích cílech rozvoje města. Dlužno dodat, že poslední strategický plán byl vytvořen pro období 2014 – 2020 a dle dostupných informací byl naposledy aktualizován v roce 2016. Přestože jde o dokument, který schvaluje jako stěžejní koncepční dokument i zastupitelstvo města, není tak úplně jasné, zda se jím vrcholní představitelé skutečně řídí, ba ho berou alespoň v potaz.

Pochybnosti vzbuzuje záměr vedení rady města přestěhovat provoz knihovny do budovy kulturního domu Repre. Na rozpor upozorňují odpůrci tohoto projektu, protože se obávají o osud architektonicky zajímavé budovy. Strategický plán totiž hovoří o rekonstrukci kulturního domu a rekonstrukci knihovny jako o dvou paralelních projektech (Poznámka: Z popisu strategického cíle č. 3.5 vyplývá modernizace stávající knihovny. Využití kulturního domu je spojováno zejména s kongresovým centrem a zvýšením estetické hodnoty přilehlých veřejných prostor, které pomohou vrátit život do centra se všemi výhodami pro různé cílové skupiny (viz též cíl 1.4). A o využití KD Repre pro knihovnu zde není zmínka). Smyslu občanské participace bylo velmi ubráno na významu. Vypadá to, že strategický plán byl vytvořen jako dokument „do šuplíku“, protože není využíván a není vyhodnocováno jeho plnění.

Přesto se radnice uvolila ke kroku vytvořit strategický plán nový, pro období 2021 – 2027. Této neblahé zkušenosti se město patrně chce vystříhat. Na svém webu totiž uvádí: „Cílem je nejen vytvořit dokument jako takový, ale způsobem jeho přípravy a tvorby dosáhnout toho, že se stane dokumentem pro každodenní řízení rozvoje, se kterým budou cílové skupiny (volení zastupitelé, zaměstnanci magistrátu města Mostu a jeho příspěvkové organice, veřejnost, zástupci subjektů významných pro rozvoj města) nejvíce ztotožněny a budou jej využívat jako efektivní nástroj pro rozhodování a dosahování dílčích cílů v různých sférách života ve městě.“

Aktivní veřejnost se může též do procesu zapojit. První výzvou směrem k veřejnosti bylo dotazníkové šetření. Vyplnit otázky bylo možné do 24. dubna 2020. Bylo zjištěno z osobní korespondence s úředníky, že se nyní formují tři pracovní skupiny s tématy: 1) Doprava, veřejná infrastruktura a životní prostředí, 2) Sociální oblast, vzdělávání a bydlení, 3) Veřejná správa, energetika a bezpečnost. „Přítomnosti veřejnosti se určitě nebráníme, ba naopak.“ uvedla referentka odboru rozvoje dotací. Aktivním občanům se tak nabízí reálná možnost promluvit do komunální politiky. Zapojme se do pracovních skupin.

O rekonstukci repre vyšel kritický článek na Artalk, dostupný zde: https://artalk.cz/2020/04/24/empatie-jako-klic-k-pochopeni-pozdni-moderny/. O knihovně se píše v části článku: Kulový blesk na severu aneb s tou knihovnou se to tam už nějak vejde.

Zde najdete kde stažení jak projektovou dokumentaci k rekonstrukci Repre, tak i projekt rekonstrukce mostecké knihovny z roku 2007: http://www.mostknihovna.cz/kategorie-dokumenty-5

Rozbor projektu rekonstrukce Repre od architekta Víta Holého najdete na FB zde: https://www.facebook.com/vita.holy/media_set?set=a.10215510415704660&type=3

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *