Artalk.cz

TZ: Ústav dějin umění AV ČR zakládá novou překladovou edici ars // philosophia / aesthetica / theoria

Ústav dějin umění AV ČR zakládá novou překladovou edici ars // philosophia / aesthetica / theoria / Praha / 2. 6. 2020

Úvodní knihou nové edice se stal titul Základní pojmy dějin umění Heinricha Wölfflina. Jde o nejproslulejší a nejdůležitější autorův titul, který vznikl v době, kdy se duchovní vědy začaly vyrovnávat s konkurencí přírodních věd. Kniha vyšla poprvé v Mnichově v roce 1915, německy byla dosud vydána devatenáctkrát. Přeložena byla do všech hlavních evropských jazyků. Po více než sto letech od svého prvního vydání vychází poprvé v češtině. 

„Naše nová edice ars // philosophia / aesthetica / theoria je jedním z dlouhodobějších záměrů oddělení historiografie a teorie umění Ústavu dějin umění AV ČR, ve které chceme publikovat překlady důležitých klasických i současných teoretických textů k dějinám umění, které utvářely a přetvářejí podobu našeho oboru. Začali jsme s knihou Heinricha Wölfflina, na jejímž překladu se podílel Tomáš Hlobil z našeho oddělení,“ říká o nové edici Tomáš Murár z oddělení historiografie a teorie umění ÚDU AV ČR.

Základní pojmy dějin umění Heinricha Wölfflina zůstávají i po více než sto letech od svého prvního vydání v roce 1915 základní systematikou dějin umění. Wölfflin se zde snažil nalézt objektivní kritéria pro zkoumání výtvarných děl postižením vlastního vidění coby aktu předcházejícímu stylové charakteristice pozorovaných děl. V překládané knize srovnává renesanční a barokní výtvarná díla na základě pěti pojmových dvojic: lineární versus malířský, plošný versus hloubkový, uzavřený versus otevřený, mnohodílný versus jednotný, jasný versus nejasný.

„Jde o základní titul dějin umění ve smyslu samostatné vědecké disciplíny, vliv této knihy byl značný po celé 20. století téměř po celém světě, ale od jejího vydání v německém originále v roce 1915 se neobjevila v českém jazyce, i přesto, že již existuje v desítkách dalších jazyků. Jsme proto rádi, že konečně máme Wölfflinovy Základní pojmy dějin umění i v českém překladu a doufáme, že nejen tento titul, ale i další, které již připravujeme, budou přirozenou součástí našeho myšlení o umění a jeho dějinách,“ dodává Tomáš Murár.

Oddělení nyní připravuje vydání knihy amerického filosofa umění Arthura C. Danta Po konci umění. Každý titul je doplněn předmluvou pro doplnění kontextu díla pro dnešního čtenáře. Pro první titul ji připravil historik umění a rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Jindřich Vybíral. Edice vznikla ve spolupráci s nakladatelstvím Academia, kde je také titul k dostání.

Oddělení historiografie a teorie umění ÚDU AV ČR vzniklo jako samostatné oddělení na začátku roku 2019. Hned po svém vzniku uspořádalo oddělení významnou mezinárodní konferenci k vídeňské škole dějin umění The Influence of the Vienna School of Art History before and after 1918 v dubnu 2019 v Praze. Na úspěšnou akci naváže v dubnu 2021 mezinárodní konference ke stému výročí úmrtí historika umění a čelního představitele vídeňské školy dějin umění Maxe Dvořáka The Influence of the Vienna School of Art History II: The 100th Anniversary of Max Dvořák’s Death. V novém čísle recenzovaného časopisu Journal of Art Historiography 22, 2020 nyní vychází 2. část příspěvků z loňské konference (https://arthistoriography.wordpress.com/22-jun20/).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *