Artalk.cz

do 20. 6. / Fakulta umění Ostravské univerzity hledá docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na obalový a knižní design

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na systemizované místo docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na obalový a knižní design.

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru, s vědeckou hodností Ph.D. nebo doc. (příp. výhled na získání vědecké hodnosti v horizontu 1 roku)
 • předpoklady pro pedagogickou činnost a schopnost teoretické reflexe umělecké tvorby
 • praxe v oboru  zaměřená na knižní design a autorskou knihu, kurátorské zkušenosti
 • mezinárodní zkušenosti
 • aktivní znalost anglického jazyka (příp. jiného světového jazyka)
 • morální bezúhonnost

Požadované dokumenty:

 • Přihláška k výběrovému řízení
 • „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ (lze stáhnout z www.osu.cz/pracovni-prilezitosti)
 • Strukturovaný  životopis s přehledem dosavadního pracovního působení a případné pedagogické praxe (elektronicky i v tištěné formě)
 • Dokumentaci vlastní umělecké tvorby ve formě portfolia, příp. dalším monografie či katalogy (elektronicky i v tištěné formě)
 • Vize koncepce výuky v rozsahu 1 – 2 stránky A4 (elektronicky i v tištěné formě)
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání (nemusí být notářsky ověřeny)

Předpokládaný nástup na Katedru intermédií FU OU:

 • říjen 2020 (předpokládaná výše úvazku 1,0)

Forma přihlášek a proces výběrového řízení:

 • Elektronicky či písemně s uvedením e-mailové adresy na níže uvedenou adresu do  20. 6. 2020 (v případě doručení poštou je rozhodující datum doručení).

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí (předpoklad konání 26.6.2020), budou pozváni pouze vybraní uchazeči, kteří splňují nejlépe předepsané požadavky.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan FU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Podlahova 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
e-mail: hana.koudelna@osu.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *