Artalk.cz

TZ: Výstavní projekt DIVOCe! se šířil 31 dní karantény, během nichž se řetězovou reakcí zapojilo 31 umělců

Výstavní projekt DIVOCe! se šířil 31 dní karantény, během nichž se řetězovou reakcí zapojilo 31 umělců / Galerie NoD / Praha / 10. 4. 2020 – 11. 5. 2020

Do projektu DIVOCe! se zapojila řada vůdčích uměleckých osobností, stejně tak jako zástupci nejmladší umělecké generace. Výstava představuje díla mezinárodně uznávaných českých umělců jako je Martin Zet, Milena Dopitová, Ivan Pinkava, Eva Koťátková nebo Jiří Kovanda. Projektu se účastní i umělci stojící na pomezí designu jako Romana Drdová nebo Tadeáš Podhradský, po boku mezinárodně uznávaných umělců lze shlédnout ale i řadu prací nadějných studentů uměleckých škol. Do uzavřené galerie řetězovou reakcí přispívá od počátku dubna každý den daný autor jednou uměleckou intervencí, a to až do pondělí 11. 5., kdy končí nařízená omezení galerijního provozu způsobeného COVID-19. Diváci mají možnost sledovat celý průběh výstavy kontinuálně od jejího spuštění on-line. Na závěr projektu po otevření uměleckých institucí proběhne speciální jednodenní program s komentovanými prohlídkami, v rámci kterého budou moci diváci shlédnou výstavu naživo.

Galerie NoD zareagovala na situaci celostátního stavu nouze realizací skupinového uměleckého projektu DIVOCe!, který probíhající období karantény tematizuje a umělecky zpracovává. Počínaje datem 8. 4. 2020 každý den do uzavřené, veřejnosti nepřístupné galerie přibylo vždy jedno umělecké dílo. Konkrétní vystavující vždy současně nominoval další osobnost, která do vznikající výstavy dodala své dílo. Řetězová reakce nominování a vystavování trvala až do konce vládou nařízeného uzavření kulturních institucí. Jednotlivá díla se kumulovala v karanténě uzavřené galerii bez reálných návštěvníků.

Galerie NoD tak vytvořila výstavní příležitost řadě předních uměleckých osobností, které v nejen důsledku koronavirové pandemie přišly o své plánované výstavní projekty jak ve velkých státních institucích (například zrušené výstavy v NGP Igora Korpaczewského, Ivana Pinkavy či Martina Zeta), tak i v zahraničních galeriích (například zrušené projekty Jiřího Kovandy v Tokiu či New Yorku a další).

Ti můžou projekt sledovat skrze online prostředí, nebo výstavu navštívit během jednoho otevíracího dne, který bude ještě upřesněn.

Vystavující umělci:

Martin Zet, Lenka Tyrpeklová, Milena Dopitová, Tomáš Hlavina, Jan Pfeiffer, Janek Rous, Magdaléna Stanová, Šárka Koudelová, Jimena Mendoza, Lenka Vítková, Igor Korpaczewski, Matěj Lipavský, Petr Stibral, Sláva Sobotovičová a David Fesl, Ivan Pinkava, Ondřej Filípek, Jan Uličný, Erika Velická, Aneta Juklíčková, Johana Pošová a Barbora Fastrová, Peter Kolárčik, Mária Jančová, Eva Koťátková, Dominik Lang, Jiří Kovanda, Romana Drdová, Tadeáš Podracký, David Možný, Petr Lysáček, Petra Čiklová, Vendula Chalánková

Kontinuálně a organicky vznikající výstava vytváří bohatý, mediálně a stylisticky členitý umělecký archiv karanténního období. V rámci Galerie NoD jsou instalována klasická umělecká díla (malba, kresba, objekt, fotografie, socha), ale také škála novomediálních instalací (video, konceptuální intervence, prostorové instalace) či intervencí na pomezí volného umění, módy a designu. Zpracovávají různá témata, která se v období karantény oběvovala jak ve veřejné diskuzi, tak i v širším společenském povědomí. Projekt tak reprezentuje mezigenerační a mezioborový pohled na jednu z prvních krizí plně globalizované společnosti 21. století.

“Příchod pandemie COVID-19 proměnil (dočasně či trvale) povahu globální situace, stanovil nová nejistá území a překreslil hranice – ať už geografické, geopolitické či sociální, také však i hranice zkušenostní. Transformovaná perspektiva reorganizovala každodenní život v celé šíři horizontu civilizace 21. století. Nesčetné množství reakcí, vizí a iniciativ vyprofilovalo společnost jako členitý terén – někdy lucidně prohlédnutelný, občas zas obskurně temný – který danou „krizi“ překlenuje různými, ať už vespolnými či soukromými, strategiemi. Mimo rámec lidskoprávní – nároku na život a zdraví – jednotícím jmenovatelem často rozličných návodů, postojů a praxí vypořádávání se s pandemickým kontextem se stává snaha vyhnout se jakkoli pojímané stagnaci. Stagnace industriální, ekonomická, intelektuální či spirituální je totiž zapovězeným řečištěm v obraze budoucnosti „Světa COVID-19“.

Projekt DIVOCe! je reakcí na eventuální stagnaci umělecké produkce a prezentace v institucionálním smyslu. Otevřený kurátorský koncept, vycházející z principu skupinového, „zřetězeného“ kurátorování, testuje jak adaptabilitu klasického formátu umělecké výstavy v novém společenském režimu, tak i schopnost umělecké scény nově nastavenou sadu limitů a podmínek absorbovat do systému uměleckého jazyka. Proměnu „pravidel hry“ proto chápeme jako příležitost znovu prozkoumat roli umělecké tvorby a praxe coby archivu, mapy a modelu zároveň,” zamýšlí se nad konceptem výstavního projektu kurátor Pavel Kubesa.

Vznikající projekt DIVOCe! se tak stal uměleckým svědectvím o období pandemické krize a současně nabídl zajímavou mezigenerační mapu české umělecké scény.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *