Artalk.cz

TS: Peter Korček

Peter Korček: Tiché mesto / Kurátorka: Jana Babušiaková / Multimedialny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12  / Topoľčany / 15. 5. – 25. 6. 2020

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 pozýva na otvorenie výstavy fotografií, ktoré zaznamenávajú náhle vyľudnenie mestských priestorov v čase razantných karanténnych opatrení.

Peter Korček: Tiché mesto

Kurátorka: Jana Babušiaková

otvorenie 15. 5. 2020  /výstava trvá do 25. 6. 2020

Obmedzenia, ktoré postihli naše životy v období šírenia koronavírusu prakticky zo dňa na deň vyľudnili ulice miest. Oblasti dimenzované na pohyb veľkej masy ľudí stíchli.

Fotograf Peter Korček zaznamenával túto dovtedy nepredstaviteľnú zmenu v rôznych častiach Bratislavy. Vo svojej tvorbe sa dlhodobo zameriava na skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia. Ťažiskom jeho dokumentaristických fotografií je neustále sa meniaca krajina mesta, ktorá je v pozitívnom aj negatívnom zmysle zasiahnutá rozsiahlymi a intenzívnymi urbanistickými aktivitami človeka.

Séria Tiché mesto, ktorá vznikla na začiatku razantných opatrení proti šíreniu koronavíriusu ukazuje kolektívnu neprítomnosť človeka v meste – v priestore pre neho určenom a vyrobenom. Môžeme tak ostrejšie sledovať priestor bežne neviditeľný na pozadí našich aktivít: chaos i nečakanú symetriu objemov budov a mestského vybavenia či výraznú mozaiku reklamných plôch.

Špecifický je pohľad na plochy v meste, venované autám. Ich absencia zdôrazňuje, koľko priestoru im venujeme. O to viac s nimi kontrastuje situácia mestskej zelene, ktorá je viac-menej trpená tam, kde príliš neprekáža doprave.

Fotografie prezentované na výstave Tiché mesto vznikli v Bratislave, náročky však boli vybrané zábery mimo notoricky známych bratislavských pamätihodností. Dôraz bol položený na širokú škálu univerzálne familiárnych typov verejného priestoru.

Hovorí nielen o výnimočnej situácii, aká v našom regióne nemá obdoby prakticky od druhej svetovej vojny, ale taktiež nastavuje realistické zrkadlo estetike mesta 21. storočia a tomu, aký odtlačok na jeho tvári zanechávame – aj keď my sami v ňom možno nie sme.

K výstave vznikne rovnomenný katalóg s kurátorským textom Jany Babušiakovej, design: Matej Lacko.

PROJEKT PODPORIL Z VEREJNÝCH ZDROJOV AKO HLAVNÝ PARTNER FOND NA PODPORU UMENIA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *