Artalk.cz

TZ: Trojportrét současné spirituality v Galerii MeetFactory

Trojportrét současné spirituality v Galerii MeetFactory / Praha / 4. 5. 2020

Výstava Spiritualities: Three Contemporary Portrayals of Transcendence and Beliefs se zaměřuje na ztvárnění víry v současném umění a je zároveň prologem dlouhodobého výstavního cyklu Jiné poznání. V pondělí 25. května představí Galerie MeetFactory díla Melanie Bonajo, Jakuba Jansy a umělecké dvojice Priscilly Telmon a Vincenta Moona. Výstava bude k vidění do poloviny srpna. 

Duchovní prožitek spíš než náboženský rozměr

Jakými jinými způsoby poznáváme svět, použijeme-li jiné „nástroje” než rozum? Pro výstavu Spiritualities je stěžejní téma víry, jakožto jednoho ze základních prostředků lidského poznání, jenž se absolutní racionalitě vzpírá. „Výstava se zaměřuje především na duchovní prožitek, spíš než na náboženský rozměr víry,” vysvětluje kurátorka Tereza Jindrová. „Jedná se o velice obsáhlé téma, proto jsem se rozhodla uchopit jej prostřednictvím redukce a schematizace: vystavená díla vytváří pomyslný trojúhelník mezi tradičními, moderními a vysloveně současnými podobami spirituality.”  Téma nabízí nepochybně nespočetné množství interpretací, na výstavě však budou představena pouze tři díla, která pojímají spiritualitu z odlišných a přesto propojených perspektiv.

Animismus, křesťanství, new age spiritualita a téma kultu

Francouzská umělecká dvojice Priscilla Telmon a Vincent Moon představí rozsáhlý projekt Híbridos vycházející z dlouhodobého výzkumu náboženských proudů v Brazílii, kde se mísí animistické tradice s křesťanstvím a vzniká tak jedinečná podoba rituálu a liturgie. Snímek Night Soil: Fake Paradise nizozemské umělkyně Melanie Bonajo zachycuje v podobě inscenovaného dokumentu dnešní globalizovanou „new-age“ spiritualitu a hledání moderního člověka, usilujícího o autentický zážitek a znovunalezení smyslu života. Posledním vystaveným dílem bude nově vznikající audiovizuální instalace Jakuba Jansy, který se již v minulosti věnoval tématu kultu, (duchovních) vůdců a uzavřených společenských skupin. Jeho nový projekt se ve fiktivním prostředí digitálního rituálu zaměřuje na duchovní prožitky z perspektivy současné situace plné nejistoty, která si v mnoha ohledech žádá návrat nohama na zem.

Prolog výstavního cyklu Jiné poznání

Tři atmosféricky pojaté videoinstalace s odlišným emocionálním účinkem budou zasazeny do velkorysé architektury, která návštěvníkům umožní nový prožitek z Galerie MeetFactory. Výstava je pomyslným prologem výstavního cyklu Jiné poznání, který připravily kurátorky galerií MeetFactory Tereza Jindrová a Eva Riebová. Mezi témata, kterých se výstava dotkne a která kurátorky plánují rozpracovat v budoucích výstavních projektech, patří např. rituál, magie, drogy nebo virtuální realita. Veřejná vernisáž není vzhledem k nejasné situaci, která panuje na kulturní scéně, zatím plánována. O dalším doprovodném programu budeme informovat na našich webových stránkách.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *