Artalk.cz

TZ: Písek ve vzduchu, Duna v PLATO

Písek ve vzduchu, Duna v PLATO / kurátoři: Edith Jeřábková, Jakub Adamec / PLATO Ostrava / Ostrava / 16. 4. – 15. 5. 2020

Jak prožívají umělci z nejbližšího okolí PLATO dobu pandemie, izolace a nejistoty? On-line projekt Písek ve vzduchu, na který naváže po znovuotevření galerie výstava Duna v PLATO prezentací děl devíti zúčastněných autorů.

Umělci: Jakub Černý, Martin Kubica, Barbora Kurtinová, Otakar Matušek, Šárka Mikesková, Michal Moučka, Filip Nádvorník, Marek Pražák, Hana Puchová

On-line prezentace byla zahájena dnes 16/4 díly malíře Filipa Nádvorníka. Další příspěvky budou zveřejňovány v intervalu dvou příspěvků týdně do 15/5.

Galerijní prezentace bude k dispozici po otevření PLATO jako součást výstavy Písek ve stroji (termín oznámíme).

Co může dělat umělecká instituce v době, kdy se základní předpoklady kultury, jako je komunikace a sdílení, přesunuly do soukromí a do virtuálního prostoru? Metafora Písku ve stroji – druhé výstava cyklu Intenzity, kterou PLATO připravuje pro nejisté otevření v květnu, se rozvířila do Písku ve vzduchu. Písek ve stroji, jenž zpomaluje mechanický chod našeho současného způsobu bytí, se naráz proměnil v pouštní bouři, která nás rozehnala do úkrytů, ze kterých zkoušíme fungovat jako společnost, jako komunita, jako budoucí zdravá kultura. Prosté setkávání se na vernisáži, koncertě, divadelním představení, komunitní akci, ve škole, a dokonce i v rodině se stalo hudbou budoucnosti.

Také PLATO přijímá rozštěpenou roli stavu nyní a potom. Nyní, kdy písek je ve vzduchu, se chce spojit a podpořit ty, kteří mají ztížené podmínky své práce a jejího sdílení. PLATO se chce společně s umělci ze svého nejbližšího okolí zamyslet nad tím, co tato zkušenost přináší našim křehkým tělům a co tato nejistota způsobí našemu mentálnímu zdraví. Izolace spustila altruistické mechanismy a potřeby sdílení a péče a můžeme pozorovat, jak mění náš vztah k technologiím a fyzickému světu. Některým z nás přináší obavy ze změn ekonomické a sociální struktury společnosti a z dohledových aparátů aplikovaných ve stavu nouze. PLATO se zajímá o to, jak se tato komplexní pandemická situace promítá do existenciální podoby těchto dnů. Písek ve vzduchu tedy přináší on-line podobu spolupráce ostravských umělců s PLATO – a až se písek usadí, pak Duna v PLATO představí společné setkání tváří v tvář vyzvaných umělců a PLATO s veřejností. Jakou podobu tato prezentace nabyde a kdy to bude, ponecháme zatím dnům před námi, o kterých nechceme spekulovat.

Těšíme se na setkání s vámi všemi a přejeme vám všeobecné zdraví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *