Artalk.cz

GAMPA vyhlašuje výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2021

Téma: REVOLUCE

Revoluce nemusí být jen o velkých gestech, násilných převratech a krvavých povstáních, ale také o dlouhodobých (osobních či společenských) procesech a nových pohledech vedoucích ke změnám. Uchopme ji jako přeměnu, jako reakci na aktuální stav jedince, komunity i světa, či jako příležitost odhalit existující nerovnosti a odstranit přetrvávající stereotypy.

V rámci programu připravovaného na rok 2021 je naším cílem zaměřit se na realizaci projektů, které představí modely fungování a možné role a podoby galerijní instituce v dnešní společnosti, a to jak na osobní, lokální, nadregionální, tak i mezinárodní úrovni. Chceme vědomě stavět na své „měkké síle“ a schopnosti ovlivňovat konstrukci sociálního prostředí a kulturních identit a prostor galerie přeměnit v jisté laboratorní prostředí, v němž bude analyzována a převracena jeho vlastní funkce a status.

Rokem 2021 a tématem revoluce zároveň uzavíráme tříletý cyklus, jenž prostřednictvím připravených výstav a dalších projektů nahlížel možné výklady pojmů resilience (2019) a relativita (2020). Program předchozích dvou let proto můžeme vnímat jako prolog k „revoluci“, respektive „revoluci“ chápat jako symbolický epilog celého cyklu.

Revoluce je v našem pojetí restartem provedeným nejen s respektem k okolnímu světu, ale i jednoho ke druhému.

O nás:

Jsme malým výstavním prostorem v historickém centru Pardubic. Společně s Divadlem 29 tvoříme městskou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejímž posláním je podpora a prezentace současného nekomerčního živého a vizuálního umění. Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže pozitivně ovlivňovat své okolí, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je v Pardubicích představovat odvážné a aktuální umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu. Místnímu publiku tak chceme přibližovat rozličné formy soudobého uměleckého vyjádření a tím napomáhat kultivaci dnešní komplikované doby a společnosti.

Prostřednictvím otevřeného výběrového řízení chceme dát příležitost nezávislým kurátorům a jejich projektům, podporovat síťování a možnosti další spolupráce.

Na základě výběrového řízení vybereme dva výstavní projekty pro rok 2021 (délka trvání výstavy je přibližně 2,5 měsíce).

S kurátorem/kurátorkou vybraného projektu bude uzavřena smlouva, na jejímž základě kurátor/ka obdrží za realizaci výstavy honorář 15 000 Kč (po jejím úspěšném zahájení).

GAMPA realizaci výstavy dále podpoří produkčně, technicky, organizačně, ve smyslu propagace i jinak.

Základní rozpočet výstavního projektu by neměl přesáhnout 60 000 Kč (materiálové náklady, technické zajištění, transporty a cestovné, umělecké honoráře, kurátorský honorář, doprovodné programy apod. – náklady na propagaci budou řešeny mimo rozpočet výstavy).

Ve spolupráci s kurátorem/kurátorkou plánuje GAMPA podat grantovou žádost na Ministerstvo kultury ČR a dle možností hledat i jiné zdroje dalšího financování. V případě úspěchu v grantovém řízení bude možné rozpočet výstavy dále navýšit.

GAMPA si vyhrazuje právo vybrat pouze jeden výstavní projekt; v případě nedostatečného počtu zájemců či pokud nebudou projekty na požadované úrovni pak případně od výběrového řízení zcela odstoupit.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní kurátorské činnosti
 • jméno, adresu, kontaktní telefon a e-mail
 • stručný popis zamýšleného výstavního projektu včetně výběru zastoupených umělců a jejich portfolií či odkazů na jejich webové stránky (případně i jejich konkrétních děl, existují-li) a návaznosti na uvedené téma – rozsah 1–2 stran formátu A4
 • preferovaný termín zahájení výstavy (ideálně časové rozmezí či alespoň dvě varianty) – přesný termín bude konkretizován s vybraným kurátorem/kurátorkou
 • nástin rozpočtu (s případným uvedením dalšího krytí)
 • jakýkoli vizuální doprovod je vítán, není však podmínkou

Uzávěrka podání přihlášek je 15. června 2020. Přihlášku včetně všech povinných příloh zasílejte na e-mail info@gmpardubice.cz. Do hlavičky zprávy uveďte “Výběrové řízení – kurátorské projekty”.

O vybraných projektech rozhodne umělecká rada GAMPY (seznam členů – viz níže), a to s ohledem na následující kritéria: 

 • kvalita a profesionalita zpracování konceptu výstavního projektu
 • zasazení do současného uměleckého a společenského kontextu
 • čitelnost sdělení
 • realizovatelnost
 • odbornost kurátora
 • vztah k tématu výzvy

O výsledcích výběrového řízení budeme informovat do 31. července 2020.

Výsledky budou publikované na webových stránkách galerie a jejích sociálních sítích, všichni uchazeči budou o výsledcích výběrového řízení informováni e–mailem. Galerie si vyhrazuje právo přihlášené projekty archivovat.

Jakékoli dotazy vám ráda zodpoví Šárka Zahálková, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722

Těšíme se na vaše projekty!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *