Artalk.cz

TZ: Markéta Kinterová – Kam oči, tam hlava

Markéta Kinterová – Kam oči, tam hlava / Nakladatelství AMU / Praha / 23. 3. 2020

Vydání autorské knihy fotografky Markéty Kinterové v Nakladatelství AMU je součástí dlouhodobější strategie podpory autorských počinů na poli knižní tvorby, což je v rámci domácí scény poměrně ojedinělý úkaz. Po titulu Zahrada Jiřího Thýna je to experimentálně laděná kritika současného stavu jak veřejného prostoru, tak mysli, které jsou zaplaveny kvantitou informací velmi různorodé kvality. Kniha Kam oči, tam hlava je výsledkem kombinace fotografického, uměleckého a výzkumného přístupu. Skrze experimenty s knihou, formátem billboardu a výběrem motivů autorka pojednává o dystopii postkapitalismu a v textové části se zamýšlí nad tím, jaká je dnešní zkušenost s veřejným prostorem. 

Publikace vychází z původní autorské knihy zhotovené v jediném kuse, který vznikl sejmutím billboardového pla- kátu euroformátu 5 × 2,5 m, jeho vysložkováním a svázáním do knižní formy. Reprodukce billboardové knihy slouží jako platforma, na které dochází k popření některých pravidel klasického čtení obrazové publikace, a zároveň je formou příloh doplněna o texty, které nabízejí vhled do alternativního čtení veřejného prostoru.

Jak vnímáme prostředí města a jeho periferie? Můžeme je číst jako kompozici hmot onálepkovanou množstvím textových a ob- razových sdělení? Podoba města je zrcadlem úrovně kultury. Lidé čtou a interpretují město na základě textu vytvořeného soukro- mým sektorem a státem. Co nám urbánní veřejný prostor chce říct? Autorská kniha reaguje na to, jaké vizuální strategie jsou ve veřejném prostoru uplatňovány se záměrem postupného upev- ňování represivního systému kontroly a za účelem přeměny ná- vštěvníka v zákazníka.

„Většina reklam je koncipována jako inzerce v časopise. Chodec prochází městem jako obřím magazínem. Vnímám podobnost mezi městským pro- středím a zážitkem z tiskoviny. Uvědomění si měřítka jednotlivých ploch i míry jejich zahlcení vizuálním smogem ovlivňuje mou orientaci v prosto- ru města, hledám a testuji strategie, jak to vizuálně sdělit. Nemusím se ubírat optimální cestou, ale vydávám se směrem totální utopie. Opatrně sejmout jeden billboard v celistvém nepoškozeném kuse za podmínek ideální vlhkosti, kdy klíh a papír umožní manipulaci a zároveň zůstává spojen. Z daného formátu dojít k lidskému měřítku přiměřeně manipulo- vatelné knihy…“ (úryvek z knihy)

Markéta Kinterová (*1981) se věnuje konceptuální fotografii, často s přesahy do veřejného prostoru. Vystudovala fotografii v ateliéru Pavla Baňky na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Autorská kniha vychází jako umělecká část disertační prá- ce s názvem Opoziční čtení veřejného prostoru, kterou v minulém roce obhájila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 2016 vede ateliér dokumentární fotografie na FAMU. Má za sebou řadu samostatných i skupinových výstav. Je šéfre- daktorkou časopisu Fotograf a uměleckou ředitelkou stejnojmenného pražského festivalu. Více informací a autorčino portfolio najdete na marketakinterova.cz.

Uvedení autorské knihy Kam oči, tam hlava proběhlo společně s vernisáží autorčiny instalace v Galerii Tapeta (Artmap, Vojtěšská 18, Praha 1) ve čtvrtek 13. 2. Instalaci navazující na téma knihy je možné vidět do 9. 5. 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *