Artalk.cz

do 1. 4. 2020 / Otvorená výzva festivalu Tehláreň

Otvorená výzva festivalu Tehláreň 

Vyhlasujeme otvorenú výzvu druhého ročníka umeleckého festivalu Tehláreň, ktorého zámerom je poskytnúť priestor pre súčasné umenie najmä z tvorby mladých začínajúcich umelcov alebo študentov umenia. Festival sa uskutoční v auguste 2020 v Liptovskom Mikuláši.

Do otvorenej výzvy sa môžu prihlásiť jednotlivci, aj umelecké skupiny zo sféry výtvarného, hudobného, divadelného alebo filmového umenia, ktorí by mali záujem v rámci festivalu prezentovať svoje autorské projekty, či diela. Môže sa jednať už o existujúce, realizované projekty, ale aj o projekty nové, vytvorené priamo pre festival Tehláreň. Otvorená výzva je doslova otvorená, nepodlieha žiadnej téme ani tematickému ohraničeniu.

Ukážky svojich prác (portfolio), životopis a charakteristiku konkrétneho projektu, s ktorým má uchádzač záujem sa zúčastniť festivalu, zasielajte na mail:

tehlaren@gmail.com

Otvorená výzva trvá do 1.4.2020

Festival Tehláreň organizuje v poradí už tretíkrát nezávislý umelecký kolektív Clear Collective, ktorý funguje ako platforma pre začínajúcich umelcov a špecializuje sa na organizáciu kultúrnych a umeleckých podujatí rôzneho druhu, s cieľom podpory a presieťovania umeleckej komunity mladých ľudí. Pod jeho záštitu patrí aj zrealizovanie prvej nezávislej galérie v meste Liptovský Mikuláš, ktorou je Galéria lavička.

Nultý ročník festivalu Tehláreň sa konal v septembri 2018 v industriálnych a nevyužívaných priestoroch bývalej fabriky na výrobu tehál v mestskej časti Liptovská Ondrašová a trval jeden deň. Vystavovalo v rámci neho približne 50 umelcov v areáli o rozlohe 9000m2. Prvý ročník v septembri 2019 prebiehal na tom istom mieste, ale už s väčšími priestorovými obmedzeniami, kvôli ktorým bolo nutné sa uskromniť, zato programová a dramaturgická stránka festivalu bola bohatšia a festival trval už dva dni. Počas týchto dvoch dní prebiehali workshopy, premietania, prezentácie, výstavy, diskusie, performance a vo večerných hodinách najmä koncerty.

Festival Tehláreň je festival, ktorý na jednej strane ponúka priestor na sebarealizáciu pre komunitu mladých umelcov, kde sa v neformálnej atmosfére môžu vzájomne stretnúť ľudia z rôznych častí Slovenska aj zo zahraničia, spoznať sa, prípadne nadviazať nový kontakt do budúcna a na strane druhej je festivalom otvoreným širokej verejnosti, ktorá si prostredníctvom jeho atraktívneho programu môže vybudovať hlbší vzťah k umeniu a kultúre na Slovensku.

Kontakt:

+421 915 918 967 +421 917 947 876

mail: clearcollective.sk@gmail.com

web: https://tehlaren.wixsite.com/festival

FB udalosť: https://www.facebook.com/events/534344073826567/

sociálne siete festivalu:

IG: https://www.instagram.com/tehlaren

FB: https://www.facebook.com/tehlaren

sociálne siete Clear Collective:

IG: https://www.instagram.com/clear.collective

FB: https://www.facebook.com/clearcollective.sk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *