Artalk.cz

Otvorený list predsedovi hnutia OĽaNO

Vážený pán Igor Matovič, predseda hnutia OĽaNO,

vítame Vaše povolebné prehlásenia o zostavení vlády s dôrazom na odbornosť a zmenu spôsobu vládnutia v prospech služby verejnosti. Veríme v naplnenie týchto prísľubov pri personálnych nomináciách do vedenia rezortu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

My, iniciátori tohto listu, platforma Stojíme pri kultúre zastupujeme  jednotiacu požiadavku viacerých kultúrnych odvetví na prehodnotenie a transformáciu fungovania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Rozvojový potenciál tohto rezortu bol dlhodobo podhodnotený a podfinancovaný, až zanedbávaný predchádzajúcimi vládami. Rezort kultúry pod doterajším vedením nereflektoval dostatočne na požiadavky a potreby takého rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý by dosahoval úroveň vyspelých krajín Európy.

Po doterajšom spôsobe vládnutia v našej krajine je zrejmé, že bude potrebné venovať nemalé úsilie na vysporiadanie sa s dôsledkami korupcie a k obnove spravodlivosti na Slovensku.

Môže však dôjsť k situácii, že vládnej koalícii nezostane dostatočná politická vôľa na skutočnú revitalizáciu rezortu kultúry. Komplexné odborné a legislatívne zmeny v tomto rezorte vnímame ako nevyhnutnosť pre nastolenie zásadných a systémových zmien v prospech celej občianskej spoločnosti.

Veríme, že víťazná politická sila OĽaNO ako líder novej koalície dokáže v prípade rezortu kultúry presadiť, aby bolo vedenie Ministerstva kultúry obsadené ľuďmi, ktorí budú garantmi potrebných zmien. Vnímame ako kľúčové, aby bol rezort kultúry riadený zodpovedne, kompetentne, odborne, citlivo a empaticky, v súlade s etickými hodnotami, v spolupráci s poradnými orgánmi a s rešpektom voči hlasom umeleckých inštitúcií a odbornej verejnosti.

Platforma Stojíme pri kultúre zastrešuje viac ako 130 kultúrnych inštitúcií, medzi ktorými sa nachádzajú erbové inštitúcie, príspevkové organizácie spadajúce pod Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako aj regionálne galérie, múzeá, divadlá, nezávislé kultúrne centrá, vysoké školy, akadémie, odborné periodiká a ďalšie subjekty, ktoré pôsobia naprieč celým Slovenskom a vo výraznej miere sa podieľajú na charaktere súčasnej kultúry v našom štáte.

platforma

Stojíme pri kultúre

zástupcovia

Nina Vidovencová

Stanislav Krajči

 #spolocne #stojimeprikulture #mksr2020

Komentáře

 1. http://www.antenanet.sk/?p=280

  List výtvarnej obce novej vládnej koalícii

  V Bratislave 18. júna 2010
  – –
  Vážená pani Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
  Vážený pán Ing. Richard Sulík
  Vážený pán Ing. Ján Figeľ
  Vážený pán Ing. Béla Bugár
  – –
  S úprimným záujmom o dialóg sa na Vás obraciame ako predstavitelia slovenskej výtvarnej scény so žiadosťou o riešenie markantných, stále pretrvávajúcich nedostatkov kultúrnej politiky v oblasti výtvarného umenia – predovšetkým stagnácie veľkých kultúrnych inštitúcií a nedostatočnej legislatívy.
  Kultúrna politika Slovenskej republiky je stále málo rozvinutá a ani jedna z doterajších ponovembrových vlád nedotiahla výraznejšie svoju deklarovanú snahu o jej koncepčné vyprofilovanie. Dôsledkom toho je premárnený čas a nielen výrazné zaostávanie za krajinami, s ktorými sme boli na rovnakej štartovacej čiare v roku 1989, ale i nízka kultúrna gramotnosť a citlivosť národa.
  Týmto listom deklarujeme svoj záujem o spoluprácu pri zostavovaní programového vyhlásenia novej vlády a ďalšiu odbornú podporu.
  Pre oblasť kultúry vám dávame do pozornosti témy, ktoré považujeme za kľúčové v rámci rozvoja výtvarného umenia na Slovensku:
  – priblíženie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo súčasných 0,4 % k európskemu štandardu 0,9 % z celkového rozpočtu HDP
  – zmeny v oblasti daňového systému, ktoré by stimulovali k nákupu umenia a jeho podpore
  – podpora zriadenia výstavnej inštitúcie typu „kunsthalle“ v Bratislave
  – podpora zriadenia zbierkotvornej inštitúcie dizajnu a užitého umenia v Bratislave
  V parlamentných voľbách 2010 sme ako občania tejto republiky dali jasne najavo, že si prajeme ozdravenie pomerov v krajine a vládu, ktorá bude viesť férový a otvorený dialóg so svojimi občanmi.
  Veríme v konštruktívnu a odbornú diskusiu o zmene smerovania a redefinovania kultúrnej politiky na Slovensku a naše rovnocenné zaradenie sa do progresívneho medzinárodného kultúrneho priestoru.
  S pozdravom
  doc. akad. mal. Blažej Baláž, Trnavská univerzita, Trnava, Výzva slovenských výtvarníkov a teoretikov
  prof. akad. mal. Ladislav Čarný, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
  prof. akad. mal. Rudolf Sikora, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice
  doc. Mgr. Mária Orišková, Dr. phil., Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
  prof. akad. mal. Daniel Fischer, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
  prof. Juraj Bartusz, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice
  prof. akad. mal. Ľubomír Longauer, člen skupin 29
  doc. akad. mal. Adam Szentpétery, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice
  Mgr. Katarína Hubová, riaditeľka Slovenského centra dizajnu, Bratislava
  PhDr. Ľubica Pavlovičová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
  PhDr. Vladimír Beskid, Galéria Jána Koniarka, Trnava
  Mgr. et Mgr. art. Barbara Balážová, PhD. Ústav dejín umenia SAV, Bratislava
  prof. akad. mal. Dezider Tóth, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
  prof. akad. mal. Peter Rónai, Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava
  doc. akad. mal. Veronika Rónaiová, Trnavská univerzita, Trnava
  doc. Mgr. art. Mária Balážová, Trnavská univerzita, Trnava
  Mgr. Zuzana Šidlíková, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
  Mgr. Adriena Pekárová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
  Mgr. et Mgr. art. Jana Kapelová, iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
  Mgr. Mária Rišková, iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo, ANTÉNA – sieť pre nezávislú kultúru
  MgA. Tomáš Džadoň, iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
  Mgr. art. Michal Moravčík, ArtD, iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
  Mgr. art. Martin Piaček, ArtD, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
  Mgr. art. Eva Filová, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
  MgA. Štefan Blažo, Trnavská univerzita, Trnava
  Mgr. Marek Adamov, Stanica Žilina-Záriečie, ANTÉNA – sieť pre nezávislú kultúru
  Mgr. Slávo Krekovič, A4 – nultý priestor, ANTÉNA – sieť pre nezávislú kultúru
  kontakt:
  doc. akad. mal. Blažej Baláž, Výzva slovenských výtvarníkov a teoretikov, blazej.balaz@hotmail.com, 0948/043 588
  Mgr. et Mgr. art. Jana Kapelová, iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo, jana.kapelova@gmail.com, 0908/497 379
  odkaz na odborné diskusie výtvarnej obce:
  http://sites.google.com/site/dvadsatrokovodneznej
  Na vedomie:
  Mgr. Daniel Krajcer
  Mgr. Magdaléna Vášáryová
  Mgr. Jana Žitňanská

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *