Artalk.cz

TZ: Program Galerie Klatovy / Klenová duben 2020

Program Galerie Klatovy / Klenová duben 2020 / Klatovy, Klenová / 5. 3. 2020

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstava
Do 17. 5. 2020
Kateřina Štenclová / Retro 
Kateřina Štenclová se celou svou tvůrčí dráhu systematicky a téměř výhradně zabývá abstraktní malbou. Jejími hlavními výrazovými prostředky jsou barva, vztahy geometrických a organických ploch, malířské gesto, tvar podložky a možnosti instalace obrazových děl. Výstava v Galerii U Bílého Jednorožce v Klatovech není klasickou chronologickou retrospektivou této malířky, ale názorným přehledem témat, principů a postupů, které se v její práci od konce osmdesátých let až do současnosti objevují. Patří mezi ně průzkum barev, monochromie, překrývání motivů a samotných obrazů, konfrontace náhodných struktur a promyšlených konstrukcí. Dílo Kateřiny Štenclové se vyznačuje pozoruhodnou kontinuitou a cyklickými návraty některých formálních řešení. V jednotlivých tematických oddílech výstavy se tak mohou setkávat díla, jejichž vznik může dělit celá desetiletí. I tak na sebe bezprostředně navazují a vedou spolu vzájemný dialog.
kurátor výstavy: Tomáš Pospiszyl

Akce
25. 4. 2020, 14:00, zámek Klenová
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě 70. a 80. léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Inspirováno aktuální výstavou

Galerie Klenová

4. 4. 2020 od 15 hodin, sýpka Klenová
vernisáž výstavy Cesta 2020 / 17. ročník přehlídky prací výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského kraje
Součástí akce je ocenění Zlatá, Stříbrná a Bronzová paleta paní Vilmy Vrbové-Kotrbové. Každé z ocenění má formu diplomu a věcné ceny – souboru kvalitních výtvarných potřeb. O držitelích rozhodnou diváci a odborná porota. Každý návštěvník má možnost na lístek napsat jméno a vhodit ho do hlasovací urny umístěné v přízemí sýpky. Vítězné dílo zůstane natrvalo vystaveno v hradní věži v jejímž podzemí se nachází hladomorna, kde vznikla stálá expozice oceněných prací.
kurátoři výstavy: Jitka Svobodová a Ladislav Sýkora
Výstava potrvá do 7. 6. 2020.

4. 4. 2020 od 16 hodin, purkrabství hradu Klenová
vernisáž výstavy Ivan Rupeš / Nedokončené příběhy
Výstava s názvem Nedokončené příběhy (2012–2019) je první ucelenou prezentací Ivana Rupeše (1963) – a to nejen v Čechách. Autor představí černobílé fotografie ze svých soukromých či pracovních cest po Kanadě. Některé záběry jsou záznamem objevných procházek po Torontu, kde řadu let žije. Autorovy snímky  mají nejblíže k subjektivnímu dokumentu či  městské krajině.
kurátorka výstavy: Jolana Havelková
Výstava potrvá do 7. 6. 2020.

4. 4. 2020 od 17 hodin, zámek Klenová
vernisáž výstavy Umění 70. a 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Ve svobodných šedesátých letech se podobně jako v celém světě dařilo současnému umění v socialistickém Československu. Nastal však zlom po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a mnozí umělci pak již nemohli vystavovat, zejména když veřejně projevovali názory spojené s předešlým obdobím. A tak jsou sedmdesátá a osmdesátá léta označována jako doba „temna“, kdy nebylo možné se sdružovat ve skupiny, vystavovat v oficiálních galeriích a mnozí nesměli svá díla ani prodávat. Přes všechny překážky však skuteční umělci pokračovali dál a úroveň jejich tvorby se nijak nesnižovala. Naopak někteří dosáhli nových vrcholů a ztížené podmínky ještě přispěly k originalitě jejich projevu. K nim se řadí Stanislav Kolíbal, Hugo Demartini, Jiří Kolář, Ladislav Novák, Běla Kolářová, Bohumír Matal, Milan Grygar, Zdeněk Sýkora, Aleš Veselý, Radek Kratina, Dalibor Chatrný a další z těch, kteří se prosadili již dříve. Jiní odešli v různých obdobích do ciziny, kde se přirozeně vřadili do mezinárodního vývoje. K nim patří Vladimír Škoda, Jiří Kolář, Jan Kotík, Běla Kolářová, Tomáš Rajlich a mnozí další. V osmdesátých letech pak nastoupila nová generace představovaná například volným seskupením 12, 15, pozdě, ale přece, k němuž se řadí Václav Bláha, Jiří Sopko, Ivan Ouhel, Michael Rittstein, Ivan Kafka a další. V závěru osmdesátých let pak přišli ještě mladší umělci jako Margita Titlová Ylovsky, Vladimír Merta….Z dnešního pohledu se tedy ukazuje, že období tzv. normalizace bylo umělecky až překvapivě plodné a že se výrazné osobnosti dokázaly vypořádat s nepřízní politické a společenské situace.  Ve sbírkách Galerie Klatovy Klenová jsou zmínění autoři dobře zastoupeni, jejich díla byla zčásti zakoupena již koncem osmdesátých let a po skončení komunistického režimu se postupně zaplňovaly dříve vzniklé mezery.
kurátor výstavy: Jiří Machalický
Výstava potrvá do 23. 8. 2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *