Artalk.cz

TZ: Dlouhodobá koncepce Galerie Entrance

Galerii Entrance založily v roce 2005 umělkyně Tereza Severová, Tereza Velíková a Barbora Zachovalová jako typický artist-run-space. Po patnácti letech jejich úspěšného vedení přebírá galerii přebírá Tereza Jindrová, která s galerií souvisle spolupracuje od roku 2015, společně s nově příchozí kurátorkou Veronikou Čechovou. Nový tvůrčí tým chce z Galerie Entrance od roku 2020 vytvořit prostor věnovaný problematice životního prostředí v širokém slova smyslu. Vedle výstav se program galerie zaměří také na budování komunitního přesahu, a to jak ve vztahu k umělecké scéně, tak v sousedství galerie. První výstava realizovaná Barborou Fastrovou a Johanou Pošovou vzniká za využití výhradně recyklovaných materiálů a 6. března ji doplní veřejnosti otevřený seminář o zpracování odpadu ve městě.

Méně výstav, experimentální provoz založený na snižování spotřeby, slow curating

V rámci ptaktického provozu galerie chce nový tým postupně zavádět takové způsoby praxe, které jsou v souladu s environmentálně a ekologicky uvědomělým obsahem. Klíčové hodnoty budou udržitelnost a snižování spotřeby, spolupráce a horizontalita, diskuse a (sebe)vzdělávání a důsledné upřednostňování kvality před kvantitou. Toto vychází z přesvědčení, že dobrou galerii netvoří nezbytně nová výstava každý měsíc, nýbrž konzistentní kvalita a síla celkové vize. Během roku 2020 tedy dojde ke snížení počtu výstav na 5, přičemž jednotlivé výstavní termíny budou delší, stejně jako čas na jejich produkční přípravu. Povaha samotných výstav bude vě většině případů také více procesuální a proměnlivá, nepůjde o do sebe uzavřené celky, které se divákům otevřou v momentě, kdy je „všechno hotovo“ a není možný další vývoj. Naopak bude docházet ke zpřístupňování a tematizování procesů, které bývají tradičně skryté (např. odkud se berou materiály využité pro tvorbu děl a samotné výstavy a co se s nimi stane po výstavě; jaká je energetická náročnost jednotlivých výstavních projektů; kdo všechno kromě samotných umělců a kurátorů přispívá ke vzniku výstavy atd.).

Spolupráce i edukační programy pro širokou veřejnost

Jedním z důležitých cílů nově koncipovaného poslání galerie Entrance je iniciovat a umožňovat vzájemnou spolupráci a utužovat vazby těch aktérů na umělecké scéně, kteří se vztahují k podobným tématům. Činnost galerie by tedy měla utužovat komunitu lidí a organizací se společným zájmem – věnovat se otázkám životního prostředí, vzdělávat se v této oblasti, vyvíjet občanskou aktivitu, sdílet zkušenosti. První z těchto aktivit je vznik čtenářské skupiny, která se začala scházet v únoru 2020 a jejíž další setkání je plánované na středu 4. 3. od 18:00 přímo v Galerii Entrance. Dlouhodobým záměrem je také vybudování čítárny v prostorách galerie.

Ve vztahu k potencionální sousedské komunitě z bezprostředního okolí Břevnovského kláštera, kde galerie sídlí, chystá kurátorský tým sérii veřejných přednášek/prezentací zaměřených na popularizaci otázek ekologie a udržitelnosti, alternativních způsobů spotřeby a produkce.

V pátek 6.3. od 16:00 pak proběhne první Setkání nad životním prostředím a udržitelným životním stylem, věnované tématu třídění a zpracování odpadu ve městě. Přednášky s praktickými radami a tipy povedou zástupkyně z občanské iniciativy Kokoza a z ekologické organizace Envirostyl.

Odkaz na podrobné informace o události zde: https://www.facebook.com/events/1238119823058042/

Rámcový harmonogram roku 2020

Únor – duben: výstava Barbory Fastrové-Skácelové a Johany Pošové, vernisáž 25.3.2020

6.3. 16:00 – 20:00 – seminář o třídění a recyklaci odpadu

Květen – červen: výstava Kristýny Fingerlandové

Červenec – září: výstava Andrei Pekárkové, Tomáše Motala a Pavla Pernického

Září – listopad: výstava Nikoly Brabcové a Karin Šrubařové

Prosinec – leden 2021: výstava Michala Kindernaye

Partneři galerie:

Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo Kultury ČR, Městská část Praha 6, Artmap, jlbjlt, Artyčok tv, Go Out

Galerie Entrance, Markétská 28/1 169 01 Praha 6 – Břevnov

Otvírací doba: čtvrtek – neděle / 12 – 18 hodin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *