Artalk.cz

Otevřený dopis Aliance galerií současného umění adresovaný ředitelce Národní galerie Praha

Publikujeme otevřený dopis, který Anně-Marii Nedoma zaslala Aliance galerií současného umění a jenž se vyjadřuje ke spolupráci Národní galerie a soukromých galerií v Praze.

Vážená paní ředitelko,

formou otevřeného dopisu vás žádáme o veřejnou omluvu.

Oceňujeme, že Národní galerie Praha (NGP) se s novým vedením začala po roce 2014 více otevírat veřejnosti, a začala mimo jiné prostřednictvím kurátora současného umění Adama Budaka, komunikovat s českou výtvarnou scénou. A. Budak zároveň velice úspěšně prezentoval české současné umění mezinárodně. Náhlé odvolání renomované osobnosti, krátce po vašem nástupu na pozici nové ředitelky NGP, proto vzbudilo u české a zahraniční odborné veřejnosti pochybnosti o důvodech tohoto neočekávaného rozhodnutí.

V později uvedených zdůvodněních jste uvedla několik připomínek směrem k dosavadním interním řídícím procesům, které A. Budak, s odkazem na své pracovní zařazení v rámci Organizačního řádu NGP, odmítl. Sdělení, že jeho odvolání souvisí také s rozkrytím jakéhosi korupčního prostředí „Nepřípustná byla také jeho úzká osobní a často eticky problematická provázanost s uměleckým trhem.“ a že „Nejméně jedna soukromá galerie v Praze potvrdila, že Adam Budak požádal o 10% provizi za jakýkoli prodej díla od umělce, jehož zastupování galerii zprostředkoval.“ s odvoláním na interní zprávu NGP převzala veřejná média ( mj. Pavel Vokatý – Drahé cesty a večeře, Budak se brání Lidové noviny 27.11.2019). Během návazných právních jednání NGP existenci citované interní zprávy dementovala.

Aliance galerií současného umění z.s. usiluje o kontinuální a koncepční prezentaci českého výtvarného umění na domácí i zahraniční scéně. Členové Aliance považovali dosavadní spolupráci s Národní galerií Praha vždy za velice profesionální a konstruktivní. A. Budak nezprostředkovával prodeje děl galerijních umělců, a to ani za provizi. Uvedené tvrzení tudíž odmítáme. Dané informace jednoznačně poškozují naši reputaci pro možné korupční jednání.

Vážená paní ředitelko, žádáme vás, aby jste tak závažné obvinění konkrétně podložila, nebo se za zveřejnění nepravdivých neověřených informací dotčeným osobám a institucím, za zásah do jejich dobré pověsti, veřejně omluvila.

 

V Praze dne 26. 2. 2020

Michal Mánek

Aliance galerií současného umění, z.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *