Artalk.cz

25. 2. 2020 / VK na pozíciu riaditeľa/ky Galérie mesta Bratislavy

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Galérie mesta Bratislavy

Pokračujeme v otvorených výberových konaniach. Tie sa vzťahujú aj na obsadzovanie pozícií šéfov príspevkových organizácií mesta. Už zajtra nás čaká výberové konanie na riaditeľa/-ku Galérie mesta Bratislavy.

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa/-ky Galérie mesta Bratislavy (GMB) bolo doručených 11 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala 5 uchádzačov na pohovor s personalistami a na vypočutie:

  • JAKALOVÁ Zuzana
  • JANČÁR Ivan
  • PRIBIŠOVÁ Lýdia
  • TRNOVSKÁ Katarína
  • VANČO Martin

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu riaditeľa/-ky Galérie mesta Bratislavy sa uskutoční v utorok 25. 2. 2020 v Justiho sieni Primaciálneho paláca, pričom priebeh bude nasledovný:

  • Od 8:00 sa uskutoční neverejné vypočutie pred výberovou komisiou, kde bude kandidát oboznámený so zisteniami z kontroly integrity. Členovia komisie budú mať možnosť dopytovať sa uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce so zistení kontroly integrity. V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity, dostane uchádzač možnosť z výberového konania odstúpiť.
  • Od 12:00 sa uskutoční verejné vypočutie pred výberovou komisiou a verejnosťou. Každý uchádzač odprezentuje svoj rozvojový plán a zodpovie na otázky verejnosti a komisie.

Po vypočutí uchádzačov bude mať výberová komisia priestor, aby štruktúrovanou metódou zostavila poradie uchádzačov, na základe ktorého odporučí primátorovi navrhnúť mestskému zastupiteľstvu na schválenie vhodného uchádzača o túto pozíciu.

Pozývame odbornú aj širokú verejnosť, novinárov či iné zainteresované osoby, aby sa oboznámili so životopismi uchádzačov a poskytli spätnú väzbu na ich integritu. Životopisy uchádzačov o pozíciu riaditeľa/-ky Galérie mesta Bratislavy sú zverejnené na https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-na-riaditela-ku-galerie-mesta-bratislavy.

Spätnú väzbu k uchádzačom možno zasielať na vyberovekonania@bratislava.sk.

Cieľom výberových konaní je vybrať do vedenia mestských organizácií skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *