Artalk.cz

TZ: Zimní sklizeň 2020

Zimní sklizeň 2020 – Výstava klauzurních prací zimního semestru 2019/2020 Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / 6. 2. – 8. 2. 2020

Únor opět přináší sezónní přehlídku klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Budova školy se veřejnosti otevře od čtvrtka 6. února do soboty 8. února 2020. Šestnáct rozmanitých ateliérů nabízí to nejčerstvější z mladé umělecké scény a designu. Využijte jedinečnou možnost shlédnout unikátní realizace z oblasti produktového i grafického designu, fotografie, výtvarného umění nebo nových médií. Přijďte s námi sklidit, co se na půdě FUD UJEP přes zimu urodilo.

TÉMATA

Ateliér Grafický design I má vždy jako úkol pro první ročník návrhy poštovních známek a vyšší ročníky se letos věnují SMART komunikační strategii města či typografickému vzorníku písma. Ateliér Grafický design II vytvořil tvůrčí týmy a společně řeší návrh nového a posléze realizovatelného navigačního systému budovy Fakulty umění a designu. Ateliér Vizuální design pracoval na propagaci vlastních výrobků formou reklamy nebo crowdfundingové kampaně. Tato klauzurní práce proběhla ve spolupráci s firmou FEDRIGONI, která poskytla ateliéru velké množství různých druhů papíru. Ateliér Produktový design pod vedením designéra Jana Čapka v tomto semestru navrhuje dětské hračky inspirované hmyzem, žijícím v brazilských pralesích, čajový set či židli. Ateliér Oděvního a textilního designu pod vedením návrháře Jana C. Löbla losoval zadání pro svou klauzuru z klobouku. Na papírkách se objevila témata, jako například Memfis, Robot, 1836. Ateliér Design keramiky v tomto semestru pracuje na dvou úkolech. Prvním je návrh a realizace baristického setu na espresso kávu (šálky, mlékovka, podšálek, cukřenka). Druhým úkolem je tvorba interiérového keramického objektu. Studenti ateliéru Design interiéru spolupracovali s podnikem NETEX v Děčíně s cílem zhodnotit zbytkový materiál z výroby filcu a plsti. V ateliéru Přírodní materiály se zabývali aktuální otázkou, jaké jsou naše stopy či otisky, které zde za sebou po celý život zanecháváme, a jakou mají tyto stopy hodnotu. Ateliér Sklo pod vedením designéra Marcela Mochala se v tomto semestru inspiruje videoklipem. Výstupem klauzurní práce může být produkt, objekt, instalace nebo dílo s přesahem do nových médií, s důrazem na práci se sklem nebo jeho vlastnostmi.

Milovníci volného umění, digitálních médií a fotografie mohou zamířit do ateliérů Katedry elektronického obrazu a Katedry fotografie, kde studenti řeší převážně individuální témata.
V ateliéru Digitální média se zabývají náměty čistě osobními (úzké sociální vazby na rodinné prostředí s přesahem do obecných významů) i tématy se širší aktuální společenskou problematikou (ekologie, vztah reality a utopie či mediální manipulace). Ateliér Interaktivní média v zimním semestru řešil stále aktuální téma recyklace a nadprodukce produktů jednotným názvem REPASE. Hledají způsob „opravy“ a opětovného uvedení předmětů do života. Téma je směřováno k nutnosti obnovení existujícího, a ne k neustálé produkci, a týká se také sociálních sítí, přenosu dat, počítačových her, ekologie či samotné tělesnosti. Stěžejním tématem, jímž se zabývali studentky a studenti ateliéru Fine Art – Photography, bylo kritické přemýšlení o měnícím se světě, společnosti a tekutosti informačních technologií, respektive moci a dosahu komunikačních sítí. Ateliér Time-Based Media pod vedením Daniela Hanzlíka a děkana fakulty Pavla Mrkuse pracoval na projektech a tématech zvukové ekologie a deep listening. Reflektují v nich problematiku vlivu současného mediálního prostředí a sociálních sítí na prožívání a orientaci lidí v otázkách relativizace pravdivosti a kulturních hodnot. Zabývají se eticko-společenskými otázkami stále více se prohlubující závislosti člověka na počítačových systémech, ovlivňujících každodenní rozhodování. Ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie řeší individuální témata. Například student Daniel Augustin ve spolupráci se studentkou z Fakulty zdravotnických studií zpracovává kampaň se společenským přesahem – na podporu pacientů s cystickou fibrózou. Filip Švácha upozorňuje ve své domovské České Lípě na povalující se odpad vytvářející jak ekologický, tak vizuální smog, a to guerillovou cestou, tzv. ploggingem – sbíráním odpadků během běhání.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Budova bude otevřena od čtvrtka do pátku od 10 do 18 hodin a v sobotu od 14 do 19 hodin. Po celou dobu trvání výstavy se vám při procházce Zimní sklizní budou věnovat studenti oboru Kurátorská studia s komentářem k nejzajímavějším pracím.

Komentované prohlídky začínají každý den v 13, 15 a 17 hodin, sraz je ve foyer fakulty. Hromadné komentované prohlídky pro žáky středních škol je vhodné sjednat předem. Kontaktujte e-mailem Martinu Liškovou: martina.liskova@ujep.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *