Artalk.cz

TS: Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko

Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko:  Idle Cruising / kurátor: Erik Vilím / Východoslovenská galéria / Košice / 31. 1. 2020 – 22. 3. 2020 

Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko – Idle Cruising

otvorenie výstavy dnes o 18:00 / H 27
trvanie výstavy: 31.1.2020 – 22.3.2020
kurátor: Erik Vilím

Autorská dvojica Alex Selmeci (*1994, Košice) a Tomáš Kocka (*1994, Košice) prezentuje vo Východoslovenskej galérii sólo projekt Idle Cruising, v ktorom predstaví aktuálnu polohu ich tvorby. Pre ich umeleckú stratégiu je charakteristická snaha o vytvorenie priestorových obrazov či fikčných enviromentov, v ktorých sa minulosť prelieva do prítomnosti, prítomnosť do budúcnosti a budúcnosť do minulosti. Zámerne narušujú lineárnosť plynutia času z histórie, ktorá už nastala, do budúcnosti, ktorá sa ešte len má odohrať. Technológia, ako jedna z ich hlavných tém, tu nie je predmetom morálnej či etickej kritiky, neprojektujú na ňu konkrétne významy, ale zachytávajú ju v jej performatívnych premenách, ktoré zanechávajú stopy na našom myslení, vnímaní a jazyku. Je to vzájomná adaptácia technológie na človeka a človeka na technológiu, ktorá cirkuluje v ich projektovo orientovanej produkcii.

Selmeci a Kocka študovali v Ateliéri súčasného obrazu na Katedre výtvarných umení a intermédií FU TUKE pod vedením Adama Szentpéteryho. V súčasnosti pokračujú v štúdiu v Ateliéri intermediálnej tvorby II Dušana Zahoranského a Pavly Scerankovej na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Ich umelecké projekty boli prezentované na niekoľkých sólových (Caretaker Prototype 73.01 [Caretaker institute], Galerie Panel, Praha, 2019; Place the touch into the gloves and leave it there [Caretaker institute], Temporary Parapet, Bratislava, 2019; 28 – 13 074181, VUNU Gallery [Rooftop], Košice, 2018) a skupinových výstavách (Techniques of mourning / Protocols of sacred, Galerie Jelení, Praha, 2019; New magic wand, Hotdock project space, Bratislava, 2019; Linked bodies in a container with water, GAVU, Cheb, 2019). V roku 2019 absolvovali rezidenčný pobyt v kultúrnom centre Banská st a nica.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *